הרישום הסתיים. ניתן לפנות לאגף החינוך.
שיבוצים ישלחו במהלך חודש יוני.

דבר מחלקת חינוך קדם יסודי:

מועצה אזורית דרום השרון ומחלקת חינוך קדם יסודי נרגשים יחד איתכם על הצטרפותכם למשפחת גני הילדים ומברכים אתכם בברכת הצלחה.

חזון מחלקת קדם יסודי הינו לתת לכל ילד בגיל הרך מסגרת חינוכית איכותית ומקצועית, לתת להורים כלים להורות מיטבית וליצור קהילה שותפה בגידול הילדים.

המועצה תמשיך להשקיע בגני הילדים על מנת ליצור סביבה חינוכית שתאפשר לכל ילדה וילד לנסות ולהתנסות, לחוות וללמוד, ולרכוש כלים להתפתחות מיטבית.

בברכה,
גיתית גזית, מנהלת מח' קדם יסודי | מיכל לוי לנקרי, מנהלת מדור גני ילדים

מידע מפורט על תהליך הרישום, ועל גני הילדים

צוות אגף החינוך יעמוד לשירותכם, ונשמח לתת מענה אישי, בתיאום מראש, בכל יום שלישי בין השעות 15:00-17:00.

ליצירת קשר ופניה בכל נושא הנוגע לרישום לגני הילדים

מועדי הרישום:

הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים התשפ"ג יחל ביום שני  א' בשבט התשפ"ב, 3 בינואר, 2022  ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב, 23 בינואר, 2022.
השיבוץ לגני הילדים יישלח עד סוף חודש יוני 2022.

מידע נוסף על הרישום לגני ילדים:

גילאי רישום

 • גילאי 5 - ג' בטבת התשע"ז  –1  בינואר 2017 עד י"ג בטבת התשע"ח – 31 בדצמבר 2017
 • גילאי 4 - י"ד בטבת התשע"ח - 1 בינואר 2018 עד כ"ג בטבת התשע"ט - 31 בדצמבר 2018
 • גילאי 3 - כ"ד בטבת התשע"ט – 1 בינואר 2019 עד ג' בטבת התש"ף - 31 בדצמבר 2019

חריגי גיל:
עפ"י הנחיות משרד החינוך, החל משנת הלימודים התשפ"א, לא יתאפשר רישום של ילדים משנתון  2020.

לקראת הרישום

בטרם כניסתכם לאתר לביצוע רישום עליכם להצטייד ב –

 • תעודת זהות מעודכנת לכתובת המועצה.
 • תעודות זהות מצולמת של שני ההורים/הורה יחידני + ספח בו רשום הילד.ה.

לתשומת ליבכם.ן, הרישום לגני הילדים דרך האתר אפשרי רק אם כתובת המגורים מעודכנת בשתי תעודות הזהות של שני ההורים.

תום תהליך הרישום:

יש לוודא שקיבלתם.ן אישור שפרטי הרישום אכן נקלטו הצלחה. אם לא התקבלה הודעה כזו, אנא פנו לאגף החינוך כדי לוודא שהרישום נקלט.

יתכן מצב של עומס במערכת הרישום, במקרה כזה יש להמתין כ-24 שעות לקבלת האישור.

*לידיעתכם.ן – במועד הרישום הרשמי אין העדפה לנרשמים הראשונים. השיבוץ מתבצע רק לאחר סיום תקופת הרישום.

עדכון כתובת המגורים במועצה

במקרה של מעבר דירה, עליכם לעדכן את כתובתכם באגף החינוך טרם הרישום לגני הילדים.

יש למלא את הטופס לעדכון כתובת ולצרף את המסמכים הבאים:

 אנא הקפידו על מילוי הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות.

רישום תלמידים חדשים במועצה

במקרה של מעבר דירה אל יישוב במועצה, עליכם להיכנס למערכת הרישום ולבחור בפניה של 'רישום תושב חדש'.

לפניה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • אישור ביטול רישום מהרשות הקודמת
 • תעודות זהות של שני ההורים/הורה יחידני
 • ספח התעודה עם פרטי התלמיד
 • כתובת מעודכנת בספח תעודת הזהות או טופס חתום עם התחייבות לשינוי הכתובת
 • חוזה דירה חתום

אנא הקפידו על מילוי הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות.
ע"פ חוזר מנכ"ל סב/7 (א)-רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. כך גם אי מסירת פרטים מדויקים של הנרשם לרבות מקום מגוריו הקבוע.

הישארות שנה נוספת בגן

"קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך ולא אירוע חד פעמי.
בתהליך זה ההורים שותפים משמעותיים ביותר, יחד עם הגננת ועם פסיכולוג הגן ועם גורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד..."
מתוך: חוזר מנכ"ל משרד החינוך

יש לפנות לגננת לקבלת מידע והמשך תהליך.

להורים לילדים ילידי נובמבר – דצמבר 2017 תינתן האפשרות להירשם לגני הילדים והאישור הסופי לשיבוץ יתקבל לאחר אישור הבקשה להישארות.

במידה ולא הצלחתם לבצע רישום מהסיבות הבאות

 1. ספח תעודת הזהות אינו מעודכן כתובת (או במידה ושיניתם כתובת בשלושת החודשים האחרונים) 
   
 2. אין במערכת מספר נייד מעודכן

יש לפנות למדור גני ילדים באמצעות מילוי טופס פניה

יש להקפיד על שינוי הכתובת במשרד הפנים טרם תחילת הרישום.
לעדכון כתובת: באמצעות מילוי טופס פניה

תשלומי הורים

גובה תשלומי הורים נקבע על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ומתעדכן בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.
התשלומים כוללים: ביטוח, סל תרבות ושיעורי העשרה. גביית התשלום מתבצעת בין 2-3 תשלומים (תלוי בעלות השנתית) החל מחודש אוקטובר בשנה"ל תשפ"ג.

עלות בתשפ"ב:  378 ₪ לשנה – ביטוח 49 ₪, סל תרבות 79 ₪, שיעורי ספורט 250 ₪

לתשומת ליבכם: לא ניתן להזין כרטיס אשראי דיירקט במעמד הרישום כיוון שהגבייה מתבצעת רק בחודש אוקטובר.

תהליך השיבוץ בגן

מדור גני ילדים עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם, יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.

מלאכת השיבוץ הינה מורכבת ודורשת התייחסות פרטנית ומערכתית כאחד.
לעתים יש שינויים באכלוס בחודשים שלאחר תקופת הרישום והדבר משפיע ישירות על השיבוצים בגנים.
מטרתנו הינה לפרסם את השיבוצים מהר ככל הניתן. יחד עם זאת, איסוף הנתונים והצרכים השונים לוקחים זמן ומשפיעים על השיבוץ.

קריטריונים לשיבוץ

 • אזור רישום – תינתן עדיפות לילדים מאזור רישום של הגן
 • הרכב קבוצת הגיל – איזון מגדרי ואיזון בין שנתונים
 • צרכים ייחודים של הילד/ה
 • ילדי הישארות שנה נוספת בגן חובה
 • שיקולים פדגוגיים
 • רישום במועדי הרישום של משרד החינוך

ערעורים על השיבוץ

הודעה על השיבוץ לגני הילדים תישלח במייל להורים במהלך חודש יוני 2022.

עם קבלת השיבוץ לגן באפשרותכם.ן להגיש בקשה לערעור עד 14 יום מתאריך קבלת הודעת השיבוץ. הגשת הערעור מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

הוועדה תידון רק בערעורים שהוגשו במועד.

לאחר סיום תקופת הגשת הערעורים, מתכנסת ועדת ערעורים הכוללת נציגים מאגף החינוך, הרווחה והשפ"ח. הוועדה בוחנת בעיון רב כל בקשה לשינוי שיבוץ. הבקשה נבחנת בהתאם לצרכים הפרטניים לצד מגבלות המערכת.

תשובת הוועדה תשלח בדוא"ל במהלך חודש יולי, 2022.

צהרונים

צהרוני המועצה בגני הילדים מופעלים ע"י החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

הצהרונים עומדים בסטנדרטים של איכות חינוך החל מהתוכנית החינוכית ועד להזנה העומדת בדרישות משרד החינוך.

בגני הילדים מופעלת תוכנית "ניצנים בחופשות" – בחנוכה ובפסח.

לפרטים נוספים ולרישום לצהרונים ולקייטנות, יש להיכנס לאתר המועצה:
למידע נוסף על צהרונים
לפרטים נוספים ניתן לפנות להלן סרודי בטל' 073-3148450

מעונות יום לגיל הרך

במועצה ישנם 4 מעונות יום לגיל הרך הנותנים מענה לילדים בגילאי 3 חודשים – 3 שנים, "שרונים" ו"גוונים" בצור יצחק, מעון "עופרים" בנווה ימין ומעון "ברוש" בירחיב. המעונות מופעלים ע"י ארגון "מרכז חינוכי הזית".

המעונות הינם בעלי סמל מעון ונמצאים תחת פיקוח אגף מעונות יום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. המעונות הינם גם בעלי סמל רווחה לקליטת פעוטות בסיכון.

ההרשמה תיפתח במהלך חודש פברואר באתר של אגף מעונות יום.

 

זכאות לשירותי חינוך מיוחד והנגשה פרטנית

באוגוסט 2018 פורסם תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, המתייחס לוועדות ולדיונים מתוקף חוק ולסל השירותים הניתן לתלמידים בהתאם לצרכיהם, לרמת תפקודם ולשותפות עם ההורים.

השינוי העיקרי הוא בהרכב הוועדות ואופן קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ובאפשרות הניתנת להורים לבחור את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמד ילדם. סל השירותים לתלמיד שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים נקבע על פי רמת התפקוד וסוג המוגבלות. למידע מפורט

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות לענת טוינה קבסה, מנהלת מחלקת חינוך מיוחד, במייל: anatt@dsharon.org.il

הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה - חוברת מידע והסבר

טופס מקוון בקשה להנגשה פרטנית לתלמיד עם מוגבלות

להגשת הטופס ולפרטים נוספים, ניתן לפנות לצליל בכר, ס' מנהלת אגף החינוך במייל:  tzlilb@dsharon.org.il

 

הצוות שלנו באגף החינוך:

נני רייזברג
מנהלת אגף החינוך
03-9000530
צליל בכר
ס. מנהלת אגף חינוך
03-9000543
גיתית גזית
מנהלת מחלקת חינוך לגיל הרך
03-9000667
מיכל לוי לנקרי
ס' מנהלת מחלקת חינוך לגיל הרך
03-9000535
לירן גבאי
אחראית תחום הגיל הרך לידה – 3
03-9000597
עינב זוצקי
מזכירת מח' קדם יסודי
03-9000532
ד"ר קרין מייקסנר
מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי
09-7409075
ענת טוינה קבסה
מנהלת מחלקת חינוך מיוחד
03-9000646