עם סיומו של שבוע נוסף מלווה באתגרים וקשיים, אני מבקשת לעדכן אתכם מהנעשה במועצה

סיכום שבועי ראש המועצה 22-28.03.2020