כללי

להלן ומכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.
למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז).

לבירורים :

  1. בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
  2. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה בטל': 03-9000553, עודד לובוביץ, ועדת מכרזים.
כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז 14/23 להפעלת קפיטריות בחטיבה צומחת בצור יצחק ובבית ברל פומבי 21/05/2023 06/06/2023
מכרז פומבי 16/23 לרכישה ואספקת צנצנות דבש פומבי 21/05/2023 06/06/2023
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 01/05/2023
מכרז פומבי משותף מס' 01/2023 לאיתור שותף עסקי ובעל זכויות במקרקעין פומבי 03/04/2023 28/06/2023
מכרז פומבי מס' 10/23 מוביל תחזוקה והקמת מערכות מנ''מ עבור מועצה אזורית דרום השרון פומבי 27/03/2023 04/06/2023

עבור לארכיון המכרזים