כללי

להלן ומכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.
למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז).

לבירורים :

  1. בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
  2. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה בטל': 03-9000553, עודד לובוביץ, ועדת מכרזים.
כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 14/21 למתן שירותי תכנון להקמת בי" ס יסודי בקיבוץ רמת הכובש פומבי 17/10/2021 01/11/2021
מכרז פומבי 12/21 למתן רישיון שימוש תחזוקה אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת פיקוח חניה פיקוח כללי ומנהלי (רב תכליתי)   פומבי 12/10/2021 22/11/2021
מכרז פומבי 6/21 לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות גביה אוכלוסין ומערכות נלוות פומבי 09/08/2021 01/11/2021

עבור לארכיון המכרזים