כללי

להלן ומכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.
למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז).

לבירורים :

  1. בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
  2. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה בטל': 03-9000552, יפתח דיין ועדת מכרזים.
כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 21/21 - שירותי ניהול ופיקוח לעבודות ביישובי מועצה אזורית דרום השרון פומבי 20/07/2021 09/08/2021
מכרז פומבי 24/21 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד פומבי 19/07/2021 29/07/2021
מכרז  פומבי 10/21 - שירותי ייעוץ בתחומים שונים (בהסכמי מסגרת) פומבי 19/07/2021 09/08/2021
מכרז פומבי 8/2021 לאספקת ציוד קצה פומבי 01/06/2021 09/08/2021

עבור לארכיון המכרזים