חוק השוויון לאנשים בעלי מוגבלויות חוקק בשנת 1998 ומתייחס לעקרונות השוויון בחברה הישראלית. בין השנים 2005 -2011 אושרו תקנות נגישות בנושא הנגשת מבנים (חדשים וקיימים) ובשנת 2013 אושרו תקנות נגישות השירות. מועצת דרום השרון עושה כמיטב יכולתה לקדם את נושא הנגישות במוסדות ציבוריים ובמבני חינוך לתושבים הזקוקים לכך ולשיפור איכות חייהם.
 
חלק א: פרטים אישיים
פרטי התלמיד.ה:

 

 

פרטי ההורה: 

פרטי מגיש הבקשה (ימולא אם מגיש הבקשה אינו.ה ההורה):

חלק ב: פירוט ההנגשה המבוקשת
ההנגשה מיועדת (חובה) שדה חובה

יש לפרט את אופי המגבלות בכל תחום, והשלכותיהן על התפקוד במוסד החינוך.

יש לצרף בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים.


יש לצרף בדיקת ראיה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז.

יש לצרף אבחון פסיכו-דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד.

יש לצרף אישור רפואי מפורט מרופא מומחה.

יש לצרף אישור רפואי מפורט מרופא מומחה.

יש לפרט את מהות הסיוע והיקפו, ולציין מיהו הגורם המסייע.

Browser not supported