הורים יקרים, הרישום לשנה"ל תשפ"ד הסתיים. במהלך יולי יישלחו השיבוצים לגני הילדים.

דבר המחלקה לחינוך לגיל הרך:

מועצה אזורית דרום השרון והמחלקה לחינוך לגיל הרך נרגשים יחד איתכם על הצטרפותכם למשפחת גני הילדים ומברכים אתכם בברכת הצלחה.

חזון המחלקה הינו לתת לכל ילד בגיל הרך מסגרת חינוכית איכותית ומקצועית, לתת להורים כלים להורות מיטבית וליצור קהילה שותפה בגידול הילדים.

המועצה תמשיך להשקיע בגני הילדים על מנת ליצור סביבה חינוכית שתאפשר לכל ילדה וילד לנסות ולהתנסות, לחוות וללמוד, ולרכוש כלים להתפתחות מיטבית.

בברכה,
גיתית גזית, מנהלת המחלקה לחינוך לגיל הרך | מיכל לוי לנקרי, מנהלת מדור גני ילדים

לחוברת הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ד
להורדת חוברת הרישום בעותק WORD

צוות אגף החינוך יעמוד לשירותכם, ונשמח לתת מענה אישי, בתיאום מראש, בכל יום שלישי בין השעות 15:00-17:00.

מועדי הרישום:

הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים התשפ"ד יתבצע בתקופת הרישום:
החל מיום שני, א' בשבט התשפ"ג (23 בינואר 2023)
ועד יום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ג (12 בפברואר 2023).
הרישום ייעשה באופן מקוון בלבד דרך מערכת הרישום

למידע והרשמה למעונות היום לשנת תשפ"ד

מידע נוסף על הרישום לגני ילדים:

גילאי רישום

 • גילאי 5: החל מ-1 בינואר 2018 עד 31 בדצמבר 2018
 • גילאי 4: החל מ-1 בינואר 2019 עד 31 בדצמבר 2019
 • גילאי 3: החל מ-1 בינואר 2020 עד 31 בדצמבר 2020

חריגי גיל:
עפ"י הנחיות משרד החינוך לא יתאפשר רישום של ילדים משנתון 2021.

לקראת הרישום

בטרם כניסתכם לאתר לביצוע רישום עליכם להצטייד ב –

 • תעודת זהות מעודכנת לכתובת המועצה.
 • תעודות זהות מצולמת של שני ההורים/הורה יחידני + ספח בו רשום הילד.ה.

לתשומת ליבכם.ן, הרישום לגני הילדים דרך האתר אפשרי רק אם כתובת המגורים מעודכנת בשתי תעודות הזהות של שני ההורים.

תום תהליך הרישום:

יש לוודא שקיבלתם.ן אישור שפרטי הרישום אכן נקלטו הצלחה. אם לא התקבלה הודעה כזו, אנא פנו לאגף החינוך כדי לוודא שהרישום נקלט.

יתכן מצב של עומס במערכת הרישום, במקרה כזה יש להמתין כ-24 שעות לקבלת האישור.

*לידיעתכם.ן – במועד הרישום הרשמי אין העדפה לנרשמים הראשונים. השיבוץ מתבצע רק לאחר סיום תקופת הרישום.

עדכון כתובת המגורים במועצה

במקרה של מעבר דירה, עליכם לעדכן את כתובתכם באגף החינוך טרם הרישום לגני הילדים.

יש למלא את הטופס לעדכון כתובת ולצרף את המסמכים הבאים:

 אנא הקפידו על מילוי הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות.

רישום תלמידים חדשים במועצה

במקרה של מעבר דירה אל יישוב במועצה, עליכם להיכנס למערכת הרישום ולבחור בפניה של 'רישום תושב חדש'.

לפניה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • אישור ביטול רישום מהרשות הקודמת
 • תעודות זהות של שני ההורים/הורה יחידני
 • ספח התעודה עם פרטי התלמיד
 • כתובת מעודכנת בספח תעודת הזהות או טופס חתום עם התחייבות לשינוי הכתובת
 • חוזה דירה חתום

אנא הקפידו על מילוי הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות.
ע"פ חוזר מנכ"ל סב/7 (א)-רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. כך גם אי מסירת פרטים מדויקים של הנרשם לרבות מקום מגוריו הקבוע.

הישארות שנה נוספת בגן

"קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך ולא אירוע חד פעמי.
בתהליך זה ההורים שותפים משמעותיים ביותר, יחד עם הגננת ועם פסיכולוג הגן ועם גורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד..."
מתוך: חוזר מנכ"ל משרד החינוך

יש לפנות לגננת לקבלת מידע והמשך תהליך.

להורים לילדים ילידי נובמבר – דצמבר 2018 תינתן האפשרות להירשם לגני הילדים והאישור הסופי לשיבוץ יתקבל לאחר אישור הבקשה להישארות.

במידה ולא הצלחתם לבצע רישום מהסיבות הבאות

 1. ספח תעודת הזהות אינו מעודכן כתובת (או במידה ושיניתם כתובת בשלושת החודשים האחרונים) 
 2. אין במערכת מספר נייד מעודכן

יש לפנות למדור גני ילדים באמצעות מילוי טופס פניה
יש להקפיד על שינוי הכתובת במשרד הפנים טרם תחילת הרישום.
לעדכון כתובת: באמצעות מילוי טופס פניה

תשלומי הורים

גובה תשלומי הורים נקבע על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ומתעדכן בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.
התשלומים כוללים: ביטוח, סל תרבות ושיעורי העשרה. גביית התשלום מתבצעת בין 2-3 תשלומים (תלוי בעלות השנתית) החל מחודש אוקטובר בכל שנה.

עלות בתשפ"ג:  686 ₪ לשנה – ביטוח 69 ₪, סל תרבות 67 ₪, תל"ן (שני חוגים) 550 ₪.

לתשומת ליבכם: לא ניתן להזין כרטיס אשראי דיירקט במעמד הרישום כיוון שהגבייה מתבצעת רק בחודש אוקטובר.

תהליך השיבוץ בגן

מדור גני ילדים עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם, יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.
מלאכת השיבוץ הינה מורכבת ודורשת התייחסות פרטנית ומערכתית כאחד.
לעתים יש שינויים באכלוס בחודשים שלאחר תקופת הרישום והדבר משפיע ישירות על השיבוצים בגנים.
מטרתנו הינה לפרסם את השיבוצים מהר ככל הניתן. יחד עם זאת, איסוף הנתונים והצרכים השונים לוקחים זמן ומשפיעים על השיבוץ.

קריטריונים לשיבוץ:

 • אזור רישום – תינתן עדיפות לילדים מאזור רישום של הגן
 • הרכב קבוצת הגיל – איזון מגדרי ואיזון בין שנתונים
 • צרכים ייחודים של הילד/ה
 • ילדי הישארות שנה נוספת בגן חובה
 • שיקולים פדגוגיים
 • רישום במועדי הרישום של משרד החינוך

שיבוץ לגנים בצור יצחק - מידע כללי

ערעורים על השיבוץ

הודעה על השיבוץ לגני הילדים תישלח במייל להורים בתחילת חודש יולי.

עם קבלת השיבוץ לגן באפשרותכם.ן להגיש בקשה לערעור עד 14 יום מתאריך קבלת הודעת השיבוץ. הגשת הערעור מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
הוועדה תידון רק בערעורים שהוגשו במועד.
לאחר סיום תקופת הגשת הערעורים, מתכנסת ועדת ערעורים הכוללת נציגים מאגף החינוך, הרווחה והשפ"ח. הוועדה בוחנת בעיון רב כל בקשה לשינוי שיבוץ. הבקשה נבחנת בהתאם לצרכים הפרטניים לצד מגבלות המערכת.

תשובת הוועדה תשלח בדוא"ל.

צהרונים

הרישום לצהרונים לשנת תשפ"ד יחל לאחר חופשת הפסח.

צהרוני המועצה בגני הילדים מופעלים ע"י החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

הצהרונים עומדים בסטנדרטים של איכות חינוך החל מהתוכנית החינוכית ועד להזנה העומדת בדרישות משרד החינוך.

בגני הילדים מופעלת תוכנית "ניצנים בחופשות" – בחנוכה ובפסח.

לפרטים נוספים ולרישום לצהרונים ולקייטנות, יש להיכנס לאתר המועצה:
למידע נוסף על צהרונים
לפרטים נוספים ניתן לפנות להלן סרודי בטל' 073-3148450

זכאות לשירותי חינוך מיוחד והנגשה פרטנית

באוגוסט 2018 פורסם תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, המתייחס לוועדות ולדיונים מתוקף חוק ולסל השירותים הניתן לתלמידים בהתאם לצרכיהם, לרמת תפקודם ולשותפות עם ההורים.

השינוי העיקרי הוא בהרכב הוועדות ואופן קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ובאפשרות הניתנת להורים לבחור את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמד ילדם. סל השירותים לתלמיד שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים נקבע על פי רמת התפקוד וסוג המוגבלות. למידע מפורט

חוברת מידע להורים - אגף החינוך

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות לענת טוינה קבסה, מנהלת מחלקת חינוך מיוחד, במייל: anatt@dsharon.org.il

הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה - מידע והסבר בפורטל החינוך הארצי

טופס מקוון בקשה להנגשה פרטנית לתלמיד עם מוגבלות

להגשת הטופס ולפרטים נוספים, ניתן לפנות לצליל בכר, ס' מנהלת אגף החינוך במייל:  tzlilb@dsharon.org.il

 

הצוות שלנו באגף החינוך:

נני רייזברג
מנהלת אגף החינוך
03-9000530
צליל בכר
ס. מנהלת אגף חינוך
03-9000543
גיתית גזית
מנהלת מחלקת חינוך לגיל הרך
03-9000667
מיכל לוי לנקרי
ס' מנהלת מחלקת חינוך לגיל הרך
03-9000535
לירן גבאי
אחראית תחום הגיל הרך לידה – 3
03-9000597
מעין עתיר
מזכירת מח' חינוך לגיל הרך
03-9000532
ד"ר קרין מייקסנר
מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי
09-7409075
ענת טוינה קבסה
מנהלת מחלקת חינוך מיוחד
03-9000646