מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת התקציב 2022

**מועד הגשת בקשות הוארך עד לתאריך 09/12/2021 בשעה 12:00

להורדת הקבצים המופיעים מטה בתצורת pdf ישירות למחשב לחץ/י על הקישור הרצוי:

הודעה לציבור בדבר מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת התקציב 2022

טופס לבקשת תמיכה

תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2022

הודעה לציבור בדבר מתן תמיכות - עותק דיגיטלי לצפייה

תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור 2022 - עותק דיגיטלי לצפייה

נוהל התמיכות במ.א. דרום השרון הוא הנוהל הכתוב ב חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 04/2006