ההרשמה הסתיימה. ניתן לפנות לשאלות בנושא הרישום ולבירורים אל:
יעל טופול, מזכירת אגף חינוך ובתי ספר, בטל' 03-9000530, ובמייל rishum@dsharon.org.il 

 

סמל תכנית מרחבי בחירה

דבר מנהלת אגף החינוך:

נני רייזברגהורי דרום השרון היקרים,

שנה חדשה בפתח, ואנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב בהתרגשות רבה ובציפייה גדולה.
אני מברכת את כולכן.ם בברכת שנת לימודים, מוצלחת ופורייה, ומקדמת בברכה את תלמידי ותלמידות כיתות א' הנכנסים.ות לראשונה בשערי בתי הספר.
אנו מזמינים אתכן.ם לקחת חלק פעיל ומשמעותי בקידום החינוך ולהיות גאים בהיותכן.ם חלק ממשפחת החינוך המפוארת בדרום השרון. 

השנה, אנו מקדמים מהלך ראשוני של בחירה מבוקרת של התלמיד.ה והוריו.ה בין בתי הספר במסגרת השתתפות המועצה בתכנית 'מרחבי חינוך'. התוכנית פועלת גם לפיתוח הזהות הייחודית של בתי הספר במועצה, עליהם תוכלו ללמוד מכל אחד מכרטיסי הביקור המוצגים בהמשך.

אני מודה לאגף מו"פ במשרד החינוך, על השותפות בעיצוב הסיפור החינוכי של בתי הספר, ובהרחבת אפשרויות הבחירה.

בברכת דרך צלחה,
נני רייזברג
מנהלת אגף החינוך

דבר רכזת תכנית מרחבי חינוך

ברכות!
לקהילה כולה, לתלמידים ולהוריהם,
להנהגות היישוביות, למנהלי וצוותי החינוך,

משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות המקומיות, שמחים להרחיב את אפשרויות בחירת בתי הספר ולהציג בפניכם, לקראת הרישום לביה"ס, את העשייה החינוכית, את מגוון מוסדות החינוך ואת מודל הבחירה המבוקרת.
מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית, רלוונטית ואיכותית. אנו פועלים ליישום מרחב חינוך המתבסס על בחירה, שוויון הזדמנויות, שותפות והעצמת הייחודיות האישית והקהילתית. זאת, בשאיפה ליצור מארג של שותפויות יישובי בו לוקחים חלק: משרד החינוך, הרשות,  הצוות החינוכי, ההורים והקהילה.
זו הזדמנות עבורכם ללמוד את מאפייני מערכת החינוך היישובית, ובעיקר – לבחור את בית הספר המתאים לילדיכם.

יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה,

טל שריר
רכזת תכנית מרחבי חינוך
אגף מו"פ, משרד החינוך

"מרחבי חינוך" - זהות ייחודית בית ספרית ובחירה מבוקרת

אגף החינוך במועצה אזורית דרום השרון, בשיתוף הפיקוח, ובליווי אגף מו"פ ניסויים ויוזמות במשרד החינוך, מקדמת את תכנית 'מרחבי חינוך – זהות ייחודית בית ספרית ובחירה מבוקרת'. התכנית יצאה לדרך בעקבות החלטת ממשלה, משנת 2010, להביא לחיזוק החינוך הציבורי ולאפשר בחירה מבוקרת של התלמיד והוריו בין בתי הספר. התכנית, היא חלק ממהלכים נוספים שנעשו במרחב המועצתי בשנה האחרונה, ומביאה לידי ביטוי את החזון החינוכי ונוסחת העבודה שהתגבשה במסע המועצתי המשותף. 

התכנית מתוקצבת למשך מספר שנים ומאפשרת הטמעה ארוכת טווח. היא מזמנת פיתוח ודיוק של הזהות הייחודית של בתי הספר וביטוייה בכל תחומי העשייה שלהם. זאת  לצד פיתוח מודל לבחירה מבוקרת אשר  יאפשר, בעתיד , הרחבה של  מתן זכות בחירה  בבית הספר להורים בהתאם להשקפת עולמם. 
 להמשך קריאה על התכנית

הרישום לכיתה א':

הרישום לבתי ספר לשנת הלימודים התשפ"ב יתבצע בתקופת הרישום בלבד:
החל ביום חמישי א' בשבט התשפ"א (14 בינואר 2021) 
ועד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021).

חייבי הרישום לכיתה א' בשנה"ל תשפ"ב הם ילדים אשר נולדו בין התאריכים:
י' בטבת תשע"ה, 1.1.2015 - י"ט בטבת תשע"ו 31.12.2015

בתום תהליך הרישום יש לוודא שקיבלתם אישור שפרטי הרישום אכן נקלטו הצלחה.
אם לא התקבלה הודעה כזו, אנא פנו לאגף החינוך כדי לוודא שהרישום נקלט.

השיבוץ לבתי הספר ישלח באמצעות מערכת הרישום בין התאריכים ה-31 במאי ועד ה-15 ביוני, 2021.

צוות אגף החינוך יעמוד לשירותכם, ונשמח לתת מענה אישי, בתיאום מראש, בכל יום שלישי בין השעות 15:00-17:00.

ליצירת קשר ופניה בכל נושא הנוגע לרישום לבתי הספר

בתי הספר היסודיים בדרום השרון:

מידע נוסף על הרישום ליסודי:

מסמכים הדרושים לרישום מקוון

  • תעודת זהות מעודכנת לכתובת המועצה
  • תעודת זהות מצולמת של שני ההורים +ספח בו רשום התלמיד

לתשומת ליבכם, רישום תלמידים לבתי הספר דרך האתר אפשרי רק אם כתובת המגורים מעודכנת בשתי תעודות הזהות של שני ההורים.

עדכון כתובת המגורים במועצה

במקרה של מעבר דירה, עליכם לעדכן את כתובתכם באגף החינוך טרם הרישום לבתי-הספר היסודיים.
יש למלא את הטופס לעדכון כתובת ולצרף את המסמכים הבאים:

רישום תלמידים חדשים במועצה

במקרה של מעבר דירה אל יישוב במועצה, עליכם לפנות לאגף החינוך טרם הרישום למחלקת בתי הספר.
יש למלא את טופס פנייה לבתי הספר - רישום תושב חדש ולצרף את המסמכים הבאים:

אנא הקפידו על מילוי הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות.
ע"פ חוזר מנכ"ל סב/7 (א)-רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. כך גם אי מסירת פרטים מדויקים של הנרשם לרבות מקום מגוריו הקבוע.

שיבוץ

הודעות על השיבוץ לבית הספר יישלחו אליכם באמצעות מערכת הרישום בין התאריכים ה-31 במאי ועד ה-15 ביוני, 2021.

בקשה לערעור
ניתן יהיה להגיש בקשה מנומקת לערעור רק לאחר קבלת הודעת השיבוץ ועד לתאריך ה-1 ביולי, 2021. הבקשה תוגש במערכת הרישום.

ועדת ערעורים- בראשות מנהלת אגף החינוך, מנהלת מח' חינוך יסודי, ומנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי, נציגות בית ספרית, ובעלי תפקיד נוספים הרלוונטיים לדיון. תתכנס בחודש יוני לדון בבקשות. החלטות הוועדה ישלחו להורים בדוא"ל עד לתאריך ה-15 ביולי, 2021.

חשוב להדגיש:

  • אין המועצה מתחייבת להיענות בחיוב לכל הבקשות.
  • הנהלת בית הספר אחראית לשיבוצים בכיתות.

הליך הישארות שנה נוספת בגן

קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך ולא אירוע חד פעמי.

בתהליך זה ההורים שותפים משמעותיים ביותר, יחד עם הגננת ועם פסיכולוג הגן ועם גורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד..." (מתוך: חוזר מנכ"ל משרד החינוך).

יש לפנות לגננת לקבלת מידע והמשך תהליך.

*להורים לילדים ילידי אוקטובר – דצמבר 2016  תינתן האפשרות להירשם לגני הילדים ויקבלו אישור סופי לשיבוץ לאחר אישור הבקשה להישארות.

קישור לחוזר מנכ"ל בנושא הישארות בגן

הדלגה לכיתה א'

הדלגת ילד מהגן לכיתה א' היא אחת האפשרויות למענה הולם לצורכיהם ויכולותיהם של ילדים שקצב התפתחותם מעל הממוצע.

קישור לחוזר מנכ"ל בנושא הדלגה לכיתה א'

 

רישום מכיתה ב' לבתי ספר יסודיים

הורים לתלמידים חדשים שעוברים להתגורר במועצה ויתחילו לימודיהם בשנה"ל הקרובה באחד מבתי הספר  - יש למלא את הטופס לרישום תושב חדש ולצרף את המסמכים הבאים:

*לאחר בדיקת המסמכים ואישורם תפתח עבורכם אפשרות הרישום באתר המקוון.

צהרונים

הצהרונים פועלים תחת תוכנית 'ניצנים' לתלמידי ותלמידות כיתות א'-ב'. הפעילות מתחילה עם תום יום הלימודים ועד השעה 16:00 עם אפשרות הארכה עד 17:00 על פי דרישה.

הצהרונים כוללים: תוכנית פדגוגית עשירה, צוותים מקצועיים ומנוסים, יחס חם ואישי והזנה.

במועצה פועלים שני זכיינים המפעילים את צהרוני בתי הספר. מידע, ופרטים על הרישום ויצירת קשר, נמצאים באתרי המפעילים:

 

זכאות לשירותי חינוך מיוחד והנגשה פרטנית

באוגוסט 2018 פורסם תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, המתייחס לוועדות ולדיונים מתוקף חוק ולסל השירותים הניתן לתלמידים בהתאם לצרכיהם, לרמת תפקודם ולשותפות עם ההורים.

השינוי העיקרי הוא בהרכב הוועדות ואופן קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ובאפשרות הניתנת להורים לבחור את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמד ילדם. סל השירותים לתלמיד שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים נקבע על פי רמת התפקוד וסוג המוגבלות.

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות לשרה בן עטיה, מנהלת מחלקת חינוך מיוחד, במייל:  ben-atia@dsharon.org.il

הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה - חוברת מידע והסבר

טופס בקשה להנגשה פרטנית לתלמיד עם מוגבלות

להגשת הטופס ולפרטים נוספים, ניתן לפנות לעודד לובוביץ, מנהל תפעול, אגף החינוך במייל:  odedl@dsharon.org.il

כל המידע בהרחבה נמצא בלינק המצורף

הסעות תלמידים

שמחים להנגיש לרשותכם מידע מפורט על הסעות התלמידים, הכולל את מערך התחנות ושעות ההסעה בתחום המועצה האזורית דרום השרון ואת אמנת ההסעות לנסיעה בטוחה.

למידע על הסעות תלמידים לחצו כאן

שאלות ותשובות בנושא מעבר לכיתה א' מאת השירות הפסיכולוגי

לאור משבר הקורונה, האם ילדינו יהיו מוכנים לכיתה א' בשנת הלימודים הבאה?

המציאות בצל הקורונה עימה אנו מתמודדים קרוב לשנה מעלה שאלות וחששות מובנים וטבעיים לגבי מוכנותם של הילדים לכיתה א' ויכולתם להסתגל למסגרת חדשה ולמעבר כה משמעותי.

ראשית, חשוב לזכור שכולם באותה סירה- כל ילדי החובה חוו את אותם חוסרים בלמידה וברציפות השגרה, כך שכולם נמצאים יחד בתהליך ויגיעו במצב דומה, פחות או יותר. בנוסף, משבר הקורונה משפיע על כל מערכת החינוך, ובתי הספר החלו כבר בשנה"ל הנוכחית לשים דגש על קליטת הילדים במעברים באופן מותאם, תוך רגישות למאפייני התקופה והשלכותיה על ההסתגלות והלמידה.

המוכנות לביה"ס הינה תהליך מתמשך ורציף, המורכב מהיבטים שונים, ואינו מתמצה רק בחודשי הלמידה הראשונים או האחרונים בגן החובה. המוכנות מורכבת מהיבטים רבים ולא רק מההיבט הלימודי; היבטים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים הינם חלק מן המוכנות, וחשובים לא פחות מהידע הלימודי. בגני הילדים מתקיימת כיום רציפות של שגרה, שבה יש דגש על חיזוק מיומנויות לימודיות, רגשיות וחברתיות לקראת כיתה א', תוך הכנה להמשך רצפי הקשר והלמידה במצבים אפשריים של סגר נוסף או בידוד.

במידה ואתם עדיין מוטרדים, חוששים או מודאגים לגבי הילד/ה המסוים שלכם- רצוי לשתף את מנהלת הגן ולשוחח איתה. לעיתים התפקוד של ילדים בגן ובבית שונה מאוד, כאשר ההסתגלות והתפקוד במסגרת החינוכית הם אלה שמנבאים ומשפיעים יותר על המוכנות וההסתגלות לכיתה א'.

איך אפשר לסייע לילדים, במסגרת הבית והמשפחה, להגיע מוכנים יותר לכיתה א'?

אתם, ההורים, יכולים לסייע לילדיכם לפתח כישורים של עצמאות, התמודדות עם אתגרים, עמידה בתסכולים ובדרישות, ועידוד לדחיית סיפוקים. כל אלה יסייעו לילדכם לפיתוח תחושת ביטחון, מסוגלות וחוסן פנימי, שהם המרכיבים המשמעותיים ביותר התורמים להסתגלות של ילדים לשינויים, משברים ומעברים. מומלץ לבחון האם ילדכם מגלה עצמאות, האם יש לו בחירה ושליטה בהיבטים מסוימים בחייו, האם יש לו תפקידי עזרה בבית, האם אתם נוטים לעשות עבורו דברים שהוא מסוגל לעשות בעצמו? כדי לענות על שאלות אלה אפשר להיעזר ב"מבט מבחוץ" של שכן, קרוב משפחה, חבר או מנהלת הגן של הילד- אדם שאתם בוטחים בו וסומכים עליו ויוכל לתת לכם עוד נקודת מבט. אם יש צורך לקדם את הילד מבחינה לימודית גם בבית, רצוי לעשות זאתבדרך משחקית וחווייתית ובאמצעות פעילויות יומיומיות (כגון לספור מדרגות, לקרוא ספרים, לזהות אותיות בשלטים בדרך...), על מנת לחזק את המוטיבציה ואת ההנאה שבלמידה.

במידת הצורך, ניתן להתייעץ עם מנהלת הגן ועם פסיכולוגית הגן בשאלה איך לקדם את מוכנותו של ילדכם לכיתה א' במסגרת הבית והמשפחה.

אחרים בני גילו. חשוב מאוד להבחין בין בעיית בשלות לבין ליקוי התפתחותי. כאשר מדובר בליקוי התפתחותי הישארות בגן לא בהכרח תועיל לילד, ועלולה אף להזיק.

ההחלטה על הישארות שנה נוספת בגן חובה תתקבל לאחר תהליך של מעקב אחר תפקודו של הילד, שיח בין מנהלת הגן, פסיכולוגית הגן וההורים, ובמידת הצורך הפעלת התערבויות שונות שמיועדות לקדם את הילד.

אם אתם ההורים מרגישים לא בטוחים לגבי עלייתו של ילדכם לכיתה א' צרו קשר בהקדם עם מנהלת הגן, שתדווח לכם על תפקודו של ילדכם בגן ותיידע את פסיכולוגית הגן.

הצוות שלנו באגף החינוך:

נני רייזברג
מנהלת אגף החינוך
03-9000530
אייל צייג
סגן מנהלת אגף החינוך
03-9000543
עודד לובוביץ
מנהל תפעול אגף חינוך
03-9000546
יעל טופול
מזכירת אגף חינוך ובתי ספר
03-9000530
שרה בן עטיה
מנהלת מחלקת פרט וחינוך מיוחד
03-9000533
ד"ר קרין מייקסנר
מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי
09-7409075

 

"מרחבי חינוך" - זהות ייחודית בית ספרית ובחירה מבוקרת

אגף החינוך במועצה אזורית דרום השרון, בשיתוף הפיקוח, ובליווי אגף מו"פ ניסויים ויוזמות במשרד החינוך, מקדמת את תכנית 'מרחבי חינוך – זהות ייחודית בית ספרית ובחירה מבוקרת'. התכנית יצאה לדרך בעקבות החלטת ממשלה, משנת 2010, להביא לחיזוק החינוך הציבורי ולאפשר בחירה מבוקרת של התלמיד והוריו בין בתי הספר. התכנית, היא חלק ממהלכים נוספים שנעשו במרחב המועצתי בשנה האחרונה, ומביאה לידי ביטוי את החזון החינוכי ונוסחת העבודה שהתגבשה במסע המועצתי המשותף. 

התכנית  מתוקצבת למשך מספר שנים ומאפשרת הטמעה ארוכת טווח. היא מזמנת פיתוח ודיוק של הזהות הייחודית של בתי הספר וביטוייה בכל תחומי העשייה שלהם. זאת  לצד פיתוח מודל לבחירה מבוקרת אשר  יאפשר, בעתיד , הרחבה של  מתן זכות בחירה  בבית הספר להורים בהתאם להשקפת עולמם. 

המועצה תוביל את מודל הבחירה ופתיחת אזורי הרישום בראייה רב מערכתית  תוך אחריות לכלל התלמידים, שמירה על איזון בין כל בתי הספר וחשיבה קהילתית.

כעת, במעמד הרישום לקראת שנת הלימודים תשפ"ב, אנו מקדמים מהלך ראשוני של בחירה מבוקרת במטרה ללמוד ולהתאים את יישום התכנית למאפיינים הייחודיים של המועצה. ממצאי תהליך הלמידה יהוו בסיס למפגשי שיתוף ודיאלוג שנקיים במהלך השנה הקרובה. במפגשים  נדייק את מאפייני הבחירה ותהליכי הרישום והשיבוץ הייחודיים לדרום השרון, אותם ניישם החל משנת הלימודים תשפ"ג בכל המועצה.

תכנית "מרחבי חינוך" לשנת הלימודים תשפ"ב
תהליך הרישום

לכל אחד מהעולים לכיתה א' מובטח מקום בבת הספר אליו הוא משוייך על פי  היישוב בו הוא מתגורר.

במקביל, בתי הספר שנפתחים לבחירה מבוקרת של הורים בתשפ"ב הם:

  • בית ספר מיתר – אנתרופוסופי בצופית
  • בית ספר יד ביד – דו-לשוני בבית ברל
  • בית ספר אהרונוביץ – ממלכתי בנווה ירק

הרישום ייעשה באתר המועצה בלבד.

לא יתקיים רישום במזכירויות בתי הספר.

לתשומת ליבכם, הרחבת אפשרות הבחירה אינה כוללת הסדרי הסעות. על ההורים לשקול, בעת קבלת ההחלטה לבחירה, גם את הדרך בה יגיעו ילדיהם לבית הספר.

תהליך השיבוץ

העדיפות בשיבוץ לבתי הספר, תינתן לנרשמים בתקופת הרישום.
הגדרת מספר הכיתות שייפתחו בכל בית ספר נתונה להחלטת המועצה ולשיקולים מערכתיים  ובהתאם לנתונים דמוגרפיים ותקני משרד החינוך.
הליך השיבוץ ייעשה על ידי ועדת שיבוץ מועצתית.  במקרה בו ייווצר מצב של רישום יתר תתקיים הגרלה.