דלג לתוכן העמוד

למועצה אזורית דרום השרון דרוש/ה מ"מ פסיכולוג/ית חינוכי/ת (50% משרה)

תיאור התפקיד:

  • מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.
  • מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי).
  • מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
  • תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.
  • ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת  הפרט.
  • מבצע.ת כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.ה

דרישות התפקיד:

בעל.ת תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המל"ג, תשי"ח-1958 או מוסד בחו"ל שהוכר ע"י וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
או בעל.ת תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא.ת במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.
או מי שסיים תכנית הסבה לפסיכולוגיה חינוכית.

רישום מקצועי: ישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.ית

דרישות נוספות:  

  • היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.
  • עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
יש לשלוח תעודות המעידות על השכלה כאמור וקו"ח למייל: hr@dsharon.org.il