תושבות ותושבים יקרים,

לרשותכם מידע עדכני בדבר מועדי פינוי אשפה ומתקני המיחזור במועצה אזורית דרום השרון.

לחצו על שם היישוב כדי לצפות במידע הרצוי. 

*לכל משפחה יש את הזכות לקבל פח אחד של עד 360 ליטר עבור כל 6 נפשות.
ליצירת קשר עם אגף תפעול

נוף ירוק בדרום השרון

ימי פינוי

אייל

ימי פינוי קיבוץ אייל:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים ב, ה
יום ד - טמונים
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
 

יום א, ב

פינוי קרטונים

ימי א'
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

אלישמע

ימי פינוי מושב אלישמע:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב,ה 
פינוי כתומים

ימי ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד (פעם בחודש)
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

בית ברל

ימי פינוי בית ברל:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים ב, ה
יום ה' - טמונים
יום ד' 20/04/22 - טמונים
פינוי כתומים

ימי ד' (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד, יום ו
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה'
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

 

גבעת השלושה

ימי פינוי גבעת השלושה:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים א, ד (טמונים)
יום ה' 21/04/22
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
ימי ו'
יום א' 24/04/22 
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

גבעת ח"ן

ימי פינוי גבעת ח"ן:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ד (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

גן חיים

ימי פינוי גן חיים:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ג, ו
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

ימים ג, ה
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה' (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

גני עם

ימי פינוי גני עם:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
ימי ו'
יום ב' 11/04/22
פינוי קרטונים

יום ד
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

גת רימון

ימי פינוי גת רימון:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה 
פינוי כתומים

יום ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

חגור

ימי פינוי חגור:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ג, ו
פינוי כתומים

ימי ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ב
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

חורשים

ימי פינוי חורשים:

 

פינוי פסולת ביתית

יום ד - טמונים
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ב
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

חצב

ימי פינוי חצב:

פינוי פסולת ביתית

יום ד
פינוי כתומים

ג / ד (פעם בשלושה שבועות)

 

ירחיב

ימי פינוי ירחיב:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ג, ו
פינוי כתומים

ימי ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ה
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

ירקונה

ימי פינוי ירקונה:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים
 

ימי ב (פעם בשבועיים)

פינוי גזם


ימי א'

פינוי קרטונים

יום ד
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

כפר מל"ל

ימי פינוי כפר מל"ל:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד
פינוי קרטונים

יום ד
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ד
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

כפר מעש

ימי פינוי כפר מעש:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה
פינוי כתומים

יום ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ב
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

כפר סירקין

ימי פינוי כפר סירקין:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה
פינוי כתומים

יום ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ב, ו
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

מגשימים

ימי פינוי מגשימים:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים

יום ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ג
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

מתן

ימי פינוי מתן:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה 
פינוי כתומים

ימי ג' (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

ימים א, ה
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים

פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

 

נווה ימין

ימי פינוי נווה ימין:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים

ימי ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ה
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

נווה ירק

ימי פינוי נווה ירק:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
 
פינוי כתומים


ימי ב (פעם בשבועיים)

פינוי גזם

ימים ג, ה
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

נחשונים

ימי פינוי נחשונים:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים ב, ה
ימי ה' (טמונים)
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
ימי ו'
יום א' 24/04/22 
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

ניר אליהו

ימי פינוי ניר אליהו:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים ב, ה
יום ד - טמונים
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ג
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה'
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

נירית

ימי פינוי נירית:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ג, ו
 
פינוי כתומים

ימי ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
יום ג
יום ו' 29/04/22
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

עדנים

ימי פינוי עדנים:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים
 

ימי ב (פעם בשבועיים)

פינוי גזם

יום ג
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

עינת

ימי פינוי עינת:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים א, ד (טמונים)
יום ה' 21/04/22
פינוי כתומים

יום ד (פעם בשבועיים)
 
פינוי גזם

יום ד
 
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

צופית

ימי פינוי צופית:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

צור יצחק

ימי פינוי צור יצחק:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב ,ג, ה 
פינוי כתומים
ימים ג/ ד
(פעם בשלושה שבועות)
פינוי גזם
יום ו
הוצאת גזם ופסולת גדולה בימי חמישי בלבד
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

צור נתן

ימי פינוי צור נתן:

 

פינוי פסולת ביתית

יום ג - טמונים
פינוי כתומים

יום ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום א
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

רמות השבים

ימי פינוי רמות השבים:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום א
פינוי קרטונים

יום ד
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

רמת הכובש

ימי פינוי רמת הכובש:

 

פינוי פסולת ביתית

יום ד - טמונים
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
ימי ד'
יום א' 24/04/22
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ו'
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

שדה ורבורג

ימי פינוי שדה ורבורג:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה
פינוי כתומים

ימי ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

עצמאי
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

שדי חמד

ימי פינוי שדי חמד:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ג, ו
 
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
 
פינוי גזם

יום ג
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ג
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

להזמנת פינוי

 

מועצה

ימי פינוי מועצה:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים א, ד (טמונים)
יום ה' 21/04/22
פינוי כתומים

ימי ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ב
פינוי קרטונים

יום ו'
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי