תושבות ותושבים יקרים,

לרשותכם מידע עדכני בדבר מועדי פינוי אשפה ומתקני המיחזור במועצה אזורית דרום השרון.

לחצו על שם היישוב כדי לצפות במידע הרצוי. 

ליצירת קשר עם אגף תפעול

נוף ירוק בדרום השרון

ימי פינוי

אייל

ימי פינוי קיבוץ אייל:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים ב, ה
יום ד - טמונים
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
 

יום א, ב

פינוי קרטונים

ימי א'
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 24/03/22
יום ה' 21/04/22

 

אלישמע

ימי פינוי מושב אלישמע:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב,ה 
פינוי כתומים

ימי ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד (פעם בחודש)
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 14/04/022

 

בית ברל

ימי פינוי בית ברל:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים ב, ה
יום ה' - טמונים
יום ד' 20/04/22 - טמונים
פינוי כתומים

ימי ד' (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד, יום ו
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה'
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

 

גבעת השלושה

ימי פינוי גבעת השלושה:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים א, ד (טמונים)
יום ה' 21/04/22
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
ימי ו'
יום א' 24/04/22 
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 31/03/22
יום ה' 28/04/22

 

גבעת ח"ן

ימי פינוי גבעת ח"ן:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ד (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 07/04/22

 

גן חיים

ימי פינוי גן חיים:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ג, ו
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

ימים ג, ה
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה' (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 07/04/22

 

גני עם

ימי פינוי גני עם:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
ימי ו'
יום ב' 11/04/22
פינוי קרטונים

יום ד
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 14/04/22

 

גת רימון

ימי פינוי גת רימון:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה 
פינוי כתומים

יום ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 31/03/22
יום ה' 28/04/22

 

חגור

ימי פינוי חגור:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ג, ו
פינוי כתומים

ימי ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ב
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 14/04/022

 

חורשים

ימי פינוי חורשים:

 

פינוי פסולת ביתית

יום ד - טמונים
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ב
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 24/03/22
יום ה' 21/04/22

 

חצב

ימי פינוי חצב:

פינוי פסולת ביתית

יום ד
פינוי כתומים

ג / ד (פעם בשלושה שבועות)

 

ירחיב

ימי פינוי ירחיב:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ג, ו
פינוי כתומים

ימי ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ה
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 24/03/22
יום ה' 21/04/22

 

ירקונה

ימי פינוי ירקונה:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים
 

ימי ב (פעם בשבועיים)

פינוי גזם


ימי א'

פינוי קרטונים

יום ד
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 14/04/22

 

כפר מל"ל

ימי פינוי כפר מל"ל:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד
פינוי קרטונים

יום ד
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ד
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 14/04/22

 

כפר מעש

ימי פינוי כפר מעש:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה
פינוי כתומים

יום ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ב
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 31/03/22
יום ה' 28/04/22

 

כפר סירקין

ימי פינוי כפר סירקין:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה
פינוי כתומים

יום ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ב, ו
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 31/03/22
יום ה' 28/04/22

 

מגשימים

ימי פינוי מגשימים:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים

יום ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ג
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 31/03/22
יום ה' 28/04/22

 

מתן

ימי פינוי מתן:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה 
פינוי כתומים

ימי ג' (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

ימים א, ה
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים

פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 24/03/22
יום ה' 21/04/22

 

 

נווה ימין

ימי פינוי נווה ימין:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים

ימי ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ה
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 14/04/22

 

נווה ירק

ימי פינוי נווה ירק:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
 
פינוי כתומים


ימי ב (פעם בשבועיים)

פינוי גזם

ימים ג, ה
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 14/04/22

 

נחשונים

ימי פינוי נחשונים:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים ב, ה
ימי ה' (טמונים)
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
ימי ו'
יום א' 24/04/22 
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 31/03/22
יום ה' 28/04/22

 

ניר אליהו

ימי פינוי ניר אליהו:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים ב, ה
יום ד - טמונים
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ג
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה'
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 07/04/22

 

נירית

ימי פינוי נירית:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ג, ו
 
פינוי כתומים

ימי ג (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
יום ג
יום ו' 29/04/22
פינוי קרטונים

יום ג
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 24/03/22
יום ה' 21/04/22

 

עדנים

ימי פינוי עדנים:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים א, ד
פינוי כתומים
 

ימי ב (פעם בשבועיים)

פינוי גזם

יום ג
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 14/04/022

 

עינת

ימי פינוי עינת:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים א, ד (טמונים)
יום ה' 21/04/22
פינוי כתומים

יום ד (פעם בשבועיים)
 
פינוי גזם

יום ד
 
פינוי קרטונים

יום א
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 31/03/22
יום ה' 28/04/22

 

צופית

ימי פינוי צופית:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ד
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 07/04/22

 

צור יצחק

ימי פינוי צור יצחק:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב ,ג, ה 
פינוי כתומים
ימים ג/ ד
(פעם בשלושה שבועות)
פינוי גזם
ימים א, ו
יום ה' 21/04/22 (פסח ב')
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי
פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 24/03/22
יום ה' 21/04/22

 

צור נתן

ימי פינוי צור נתן:

 

פינוי פסולת ביתית

יום ג - טמונים
פינוי כתומים

יום ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום א
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה
יום ה' 24/03/22
​​​​​​​יום ה' 21/04/22

 

רמות השבים

ימי פינוי רמות השבים:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום א
פינוי קרטונים

יום ד
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 14/04/022

 

רמת הכובש

ימי פינוי רמת הכובש:

 

פינוי פסולת ביתית

יום ד - טמונים
פינוי כתומים

ימים ג/ד (פעם בשבועיים)
פינוי גזם
ימי ד'
יום א' 24/04/22
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ו'
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 07/04/22

 

שדה ורבורג

ימי פינוי שדה ורבורג:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ב, ה
פינוי כתומים

ימי ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

עצמאי
פינוי קרטונים

יום ו
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ה
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 07/04/22

 

שדי חמד

ימי פינוי שדי חמד:

 

פינוי פסולת ביתית

ימים ג, ו
 
פינוי כתומים

יום ב (פעם בשבועיים)
 
פינוי גזם

יום ג
פינוי קרטונים

יום ב
פינוי נייר (תפוזיות)

יום ג
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי

פינוי אלקטרוניקה

יום ה' 07/04/22

 

מועצה

ימי פינוי מועצה:

 

פינוי פסולת ביתית
ימים א, ד (טמונים)
יום ה' 21/04/22
פינוי כתומים

ימי ב (פעם בשבועיים)
פינוי גזם

יום ב
פינוי קרטונים

יום ו'
פינוי נייר (תפוזיות)

ימים א/ב (פעם בשבועיים)
פינוי פלסטיק

פעם בחודש (אמצע החודש)
פינוי זכוכיות

פעם בחודשיים
פינוי בגדים

על פי מילוי