(16.06.20)

תושבות ותושבים יקרים,

לרשותכם הנחיות עדכניות מפיקוד העורף בדבר אופן הגשת בקשה לפטור מבניית מיגון:

מעתה, הגשת בקשות לפטור למרחב מוגן, יוגשו ישירות לפיקוד העורף באמצעות מערכת פיקוד העורף לאישור בקשות להיתר בנייה 

לתשומת לבם, ההנחיות העדכניות משנות את הממשק עם המועצה והוועדה המקומית בכל הקשור להגשה ולקבלת פטור מבניית מיגון.
לפיהן, כבר אין צורך להחתים את הרשות המקומית טרם הגשת המסמכים לפיקוד העורף, למעט במסגרת בקשה לשימוש חורג לגן ילדים, מעון יום או מוסד לחינוך מיוחד.

הגשת הבקשה לקבלת פטור נעשית ע"י עורך הבקשה במערכת המקוונת של פיקוד העורף.
אישור הרשות המקומית באמצעות הוועדה המקומית מתבצע לאחר אישור מהנדס פיקוד.

למערכת פיקוד העורף לאישור בקשות היתר בנייה

הנחיות ועדכונים חשובים:

לרשותכם גם האתר ההנדסי של הועדה המקומית