עדכון מדיניות אכיפה- דרום השרון מיום 22/07/2020,  לאור תיקון 116 לחוק התכנון והבניה

להורדת מסמך עדכון מדיניות אכיפה בדרום השרון בקובץ pdf