ממד במסלול הירוק

ממ"ד במסלול הירוק במועצה האזורית דרום השרון

(19/05/2021)

מתקפת הטילים שאנו חווים בימים אלו ממחישה עד כמה הנחיות פיקוד העורף הן חיוניות ומצילות חיים. מתחילת המערכה ועד כה, ניצלו חייהם של אזרחים רבים בזכות הכניסה למרחבים מוגנים ובזכות השמעות להנחיות.

אנו במועצה האזורית דרום השרון רואים חובה להקל על התמגנות התושבים לנוכח התמונות הקשות שמגיעות מכל רחבי הארץ וע"פ הנחיית ראש המועצה אושרת גני גונן, המועצה תאשר הקמת ממ"דים בתהליך מקוצר.

אושרת גני גונן ראש המועצה האזורית דרום השרון: "היקף ועוצמת הירי במערכה הנוכחית שונה ממה שחווינו בעבר ועל כן הגנה על עצמנו הכרחית להצלת חיינו ואף משפיעה על תוצאות המערכה. אנו במועצה מחויבים להקל על התושבים לבנות מרחבים מוגנים ולשם כך הנחיתי את אגף ההנדסה והועדה לתכנון ובניה לקצר את הליך האישורים בקשות למידע להיתר עבור מרחבים מוגנים בפרק זמן של עד 10 ימי עבודה ובקשה להיתר בהליך מקוצר עד 25 ימי עבודה. אני קוראת לכל תושבות והתושבים שלנו לעשות מעשה, להקים ממ"ד בהליך מקוצר, זה פשוט וזה מציל חיים."

התהליך המקוצר מתאפשר בזכות היותה של הוועדה לתכנון ובניה של המועצה האזורית דרום השרון ועדה עצמאית מיוחדת, אחת מתוך 21 רשויות שהומלצו לכך על ידי מנהל התכנון, מתוך 257 רשויות בישראל.

מהנדסת הוועדה לתכנון ובניה תמי גלס פרסמה סדר פעולות לפתיחת בקשת מידע להיתר וכל ההליך הנדרש ומדגישה שניתן להוסיף ממ"ד למבנים שבהיתר בלבד ושאין צורך באישור של מנהל מקרקעי ישראל.

המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם הועדה המקומית לתכנון ובנייה  של המועצה.

הגשת בקשה למסלול ירוק לממ"ד:

תרשים גרפי מסלול ירוק לממד

סדר פעולות לפתיחת בקשת מידע להיתר

 1. התקשרות עם בעל מקצוע (הנדסאי אדריכלות/ אדריכל/ מהנדס)
 2. התקשרות עם מודד – והזמנת מדידה בהתאם לדרישות מפ"י.
  הנחיות למודד בלינק הבא
  לאחר סיום עבודתו יש לקבל מהמודד:
  • מספר הרישיון של המודד
  • מספר עבודה (לאחר שאישר את המדידה בממשק מפ"י)
  • התוצר הינו בצורת קובץ ZIP
    
 3. צילום תמונות מהמגרש
   
 4. כניסה לאתר הוועדה לתכנון ובנייה דרום השרון
  "הזמנת דף מידע" / סוג המידע: "מידע להיתר " / תשלום ע"ס 191 ₪
   
 5. עורך הבקשה (שהתקשרות איתו נעשתה בסעיף 1) פותח בקשה  במערכת הרישוי זמין 
  ומצרף את הצרופות הנדרשות (סעיפים 2+3+4).
  לאחר פתיחת תיק המידע ובדיקה כי כלל הצרופות שהועלו תקינות.

תיק המידע (לתוספת ממ"ד בלבד ) יימסר תוך 10 ימי עבודה.
לאחר קבלת תיק המידע להיתר – עורך הבקשה יכול לפתוח בקשה להיתר – בהליך רישוי מקוצר – הכל על פי ההנחיות שיקבל בתיק המידע

סדר פעולות לפתיחת בקשת מידע להיתר - גרסת טקסט