שידור חי מישיבת המליאה מיום 17.12.2019

על סדר היום:

  • תקציב המועצה לשנת 2020
  • עדכון תקציב המועצה לשנת 2019
  • החלפת חברים בועדות
  • פתיחת ח-ן בנק לנושא שמירה
  • פתיחת ח-ן בנק לנושא א.ת בנימין
  • החלפת מורשי חתימה בח-ן הורים בית חינוך ירקון
  • תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן