מועצה אזורית דרום השרון |  11.05.2020

מספר מבודדים:

4
מספר חולים:

2
מספר מחלימים:

34
יישוב
מספר חולים
צור יצחק
2