דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 15/2021 - סגן.ית מנהלת אגף תקציבים

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  סגן.ית מנהלת אגף תקציבים

היקף משרה:  100% 

כפיפות ארגונית:  סגנית גזבר ומנהלת אגף תקציבים והכנסות  

דרוג דרגה:  חוזה אישי (40%-50% משכר מנכ"ל)

תיאור תמצית התפקיד:

 • גיבוש והובלת תהליך התקצוב הכולל של המועצה.
 • הובלת תכנון, ארגון, תפעול, מימוש ובקרה על כלל התקציבים ברשות המקומית: תקציבים בלתי רגילים (תקציבי הפיתוח), תקציב שנתי שוטף, תקציבי ועדים מקומיים.
 • עבודה שוטפת מול מנהלי יחידות בארגון וחשבים ביחידות השונות: מתן מענה מקצועי, הכוונה והדרכה לעניין תקציב היחידה בארגון, בקרת תכנון מול ביצוע ואחריות על הפקת דו"חות חודשיים להנהלה.
 • עבודה שוטפת מול הוועדים המקומיים ומזכירי היישובים השונים: עריכת אומדן מקדמות ובדיקת תקציבי הוועדים המקומיים בשיתוף עם המחלקה המוניציפאלית, מתן מענה מקצועי, הכוונה והדרכה לעניין תקציבי השוטף והפיתוח של הוועד המקומי.
 • מיצוי הכנסות הרשות ממקורות מוסדיים: ניהול וביצוע בקרה ומעקב שוטפים על הכנסות המועצה ממקורות שונים, לרבות מענקים והקצבות ממשרדי ממשלה, רשויות שכנות, בנקים, גופים תומכים וכיו"ב.
 • ניהול כלכלן.ית בקרה תקציבית: חלוקת משימות וסדרי עדיפויות, חניכה, הדרכה וליווי מקצועי בעבודה השוטפת, ביצוע בקרה לעמידה ביעדים.
 • ביצוע בקרה ומעקב יומי על חשבונות הבנק של הרשות.
 • הכנת בדיקת כדאיות וניתוחי רווחיות שונים.
 • הכנת דוחות לגופי הביקורת השונים בתחום העיסוק ולפי דרישה.
 • הכנת דיווחים ומצגות לפי דרישת ההנהלה, הצגת נתונים בפני הנהלה והנהלה בכירה לפי צורך.
 • ביצוע מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר או מי מטעמה.

דרישות התפקיד:


השכלה:
בעל.ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל.ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מינהל עסקים או סטטיסטיקה או תעודת רואה חשבון בתוקף.

ניסיון מקצועי וניהולי:

 • ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות בתחום העיסוק  הרלוונטי. 
  עדיפות לניסיון בגוף ציבורי דומה.                          
 • ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה .            

כישורים אישיים: 
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, כושר למידה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יוזמה, עצמאות ויצירתיות, כושר התמדה, תודעת שירות גבוהה , יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת קבלת החלטות, אסרטיביות, יחסי אנוש טובים, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, כושר ניהול מו"מ.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 4.5.2021 בשעה 12:00.

 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה