דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 14/2021 - מנהל.ת מחלקת בתי ספר

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  מנהל.ת מחלקת בתי ספר

היקף משרה:  100% 

כפיפות ארגונית:  מנהלת אגף חינוך 

דרוג דרגה:  מנהלי מחלקות חינוך

תיאור התפקיד:
הובלת מערך החינוך של בתי הספר היסודי והעל-יסודי ברשות בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם למדיניות מנהלת אגף החינוך.

עיקרי התפקיד:

 • ניהול, ליווי ובקרה על מערך פעילויות בתי הספר במועצה תוך גיבוש והתווית מדיניות מוסדות החינוך היסודי והעל יסודי בשיתוף משרד החינוך ומנהלת אגף החינוך והטמעת המדיניות בכל בתי הספר במועצה.
 • גיבוש מדיניות החינוך בבתי הספר במועצה, בהסתמך על מדיניות משרד החינוך, כולל דרכי מעקב והערכה לעמידה ביעדים.
 • תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך בבתי הספר וניהול התקציב .
 • ניהול תהליך הרישום והשיבוץ של תלמידים ומיפוי הצרכים וגיבוש תוכנית ההסעים בשיתוף עם מחלקת התחבורה.
 • ניהול מערך בתי הספר ברשות – פיקוח  אחר הישגים פדגוגיים וחברתיים של בתי הספר, ייזום תוכניות להעלאת רמת ההישגים וצמצום הפערים הלימודיים  וניהול פורום מנהלי בתי ספר וקידום שיתוף הפעולה ביניהם.
 • קידום מערך עובדי ההוראה בחינוך העל יסודי המועסקים ע"י הרשות.
 • קידום המענה הפדגוגי והחברתי – גיבוש תוכניות וקידום שיתוף הפעולה לרווחת התלמידים ביחד עם מתי"א, המפקח על החנ"מ ופסג"ה (פיתוח סגלי הוראה).
 • ניהול תוכניות ופרויקטים ייחודיים.
 • גיבוש והפעלת מערך החינוך המשלים, בשיתוף עם אגף תרבות נוער וצעירים  ברשות.
 • גיבוש תוכנית התפתחות האוכלוסיה ברשות, בדגש על צרכי בינוי, שינוי אזורי רישום וכד'.
 • מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, על פי הנחיות הממונה הישיר והנהלת המועצה.

דרישות התפקיד:


השכלה:

 • בעל.ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל.ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.
 •  בעל.ת תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.
 • על המנהל.ת לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי.ות מחלקות חינוך ברשויות מקומיות,  לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו.ה .

ניסיון מקצועי וניהולי:

 • ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח של 3 שנים לפחות כמנהל.ת מוסד חינוך, או בתפקיד ניהול חינוכי ( במוסד חינוך, או במערכת החינוך).
 • 3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות מיוחדות: עבודה בשעות לא שגרתיות.                    

כישורים אישיים: 
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יצירתיות וחדשנות, כושר התמדה, כושר ניהול עובדים  והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ,  יכולת קבלת החלטות, אסרטיביות, סמכותיות, יושרה, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים,  כושר ניהול מו"מ.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 3.5.2021 בשעה 12:00.

 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • גילוי נאות: התפקיד מאויש במ"מ
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה