דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 13/2021 - מנהל.ת מדור תברואה וקיימות

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  מנהל.ת מדור תברואה וקיימות

היקף משרה:  100% 

כפיפות ארגונית:  סגן מנהל אגף תפעול

דרוג דרגה:  מנהלי מתח דרגות 7-9

תיאור תמציתי של תפקיד:

 1. יזום ופיתוח של פרויקטים בתחום הסביבה והקיימות
 2. הובלת פרויקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית
 3. הובלת פרויקטים בנושאי קיימות במערכת החינוך
 4. ריכוז, הובלה, טיפול ולווי של תהליכי עבודה בתחום איסוף האשפה והמחזור
 5. בדיקת צרכים ומענים של הישובים בנושא קיימות ומחזור
 6. מעקב שוטף אחרי כלי העצירה השונים ברחבי המועצה
 7. איסוף וריכוז נתונים עבור תאגידי המחזור
 8. טיפול בפניות תושבים בתחום האשפה והקיימות
 9. מעקב ובקרה אחרי קבלנים
 10. ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר

דרישות התפקיד:


השכלה:

 • תעודת בגרות מלאה
 • יתרון לבעל.ת תואר ראשון בתחום הקיימות/איכות הסביבה.

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחום התברואה/קיימות/איכות הסביבה/חינוך לקיימות.    

דרישות מיוחדות:

 • הכרת יישומי מחשב ותוכנות אופיס- בדגש על אקסל.
 • רישיון נהיגה בתוקף .                    

כישורים אישיים: 
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, סמכותיות, כושר למידה, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלו"ז, אסרטיביות, שירותיות, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 3.5.2021 בשעה 12:00.

 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה