דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 12/2021 - מנהל.ת פרויקטים ובינוי באגף הנדסה

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  מנהל.ת פרויקטים ובינוי באגף הנדסה

היקף משרה:  100% 

כפיפות ארגונית:  מהנדס המועצה

דרוג דרגה:  חוזה אישי -40%-50% משכר מנכ"ל

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • אחריות על ניהול, טיפול שוטף, תיאום, בקרה, ליווי וניהול תכנון מול היועצים והקבלנים השונים בפרויקטיי הבינוי של הרשות.
 • אחריות על ליווי וניהול הליך התכנון מול גופי התקצוב השונים (משה"ח, משהב"ש, פיס, טוטו וכו') לרבות טיפול הגשת חשבונות, השגת וניצול הרשאות להקמה ו/או שיפוץ מבנ"צ (מעונות יום, גני ילדים, מתנ"סים, בתי ספר וכו').
 • פיקוח וליווי פרויקטים בתחום הבניה הציבורית, אישור כתבי כמויות, הכנת חומרים למכרז, ליווי הליך המכרז, ליווי הליכי התקשרות חוזית, ליווי הליכי הפיקוח ופיקוח עליון עד מסירת המבנים לרשות לרבות שנת בדק, אישור וחתימה על חשבונות קבלנים וספקים, ליווי וניהול שיפוצי קיץ במב"צ.
 • הכנת תכנית שנתית ורב שנתית.
 • אחריות וניהול מבנים מסוכנים בתחום הרשות.
 • אחריות בכל הנוגע לתחזוקת מבני ציבור.
 • אחריות למתקנים הנדסיים ו/או מתקנים ציבוריים של הרשות ו/או מי מטעמה (הקמה/תחזוקה וכיו"ב). ליווי מתן טופסי 4.
 • אחראי.ת על הכנת חומר מקצועי לתביעות משפטיות בתחומי פרוייקטי הבינוי של הרשות בבית המשפט ככל שיידרש.
 • ממונה נגישות ברשות.
 • מבצע.ת כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:


השכלה:
בעל.ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל.ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים.  או  הנדסאי.ת או טכנאי.ת רשומ.ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים.

ניסיון מקצועי : 

 • עבור בעל.ת תואר אקדמי– ארבע שנות ניסיון בביצוע, ניהול ופיקוח על פרויקטים בבניה ציבורית ובתשתיות. 
 • עבור הנדסאי.ת רשומ.ה –חמש שנות ניסיון בביצוע, ניהול ופיקוח על פרויקטים בבניה ציבורית ובתשתיות. 
 • עבור טכנאי.ת רשומ.ה – שש שנות ניסיון בביצוע, ניהול ופיקוח על פרויקטים בבניה ציבורית ובתשתיות.
 • ניסיון בחישוב כמויות, שרטוט. הבנה טכנית בקריאת תוכניות.

ניסיון ניהולי: שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.                

דרישות מיוחדות: עבודה בשטח.

כישורים אישיים:   
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, סמכותיות, יכולת ארגון ותכנון, עמידה בלו"ז, יכולת תאום ופיקוח, עבודה בצוות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, נשיאה באחריות, כושר התמדה, אסרטיביות, שירותיות , כושר ניהול מו"מ, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 19.4.21 בשעה 12:00.

 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה