דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 09/2021 - מנהל.ת אגף תכנון ושינוי גבולות

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  מנהל.ת אגף תכנון ושינוי גבולות

היקף משרה:    100% 

כפיפות ארגונית:  מנכ"ל המועצה

דרוג דרגה:  חוזה אישי  - 60%-70% משכר מנכ"ל

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • תכנון אסטרטגי בכל הנוגע למאבקי המועצה כנגד שינוי ייעוד מקרקעין שבתחום שיפוטה ו/או כנגד שינוי גבולות בינה לבין רשויות סמוכות ו/או כנגד פגיעה ביישוביה במסגרת ותמ"לים, ות"לים, ועדות גאוגרפיות ו/או בוועדת השרים לענייני תכנון, בניה מקרקעין ודיור.
 • יעוץ וליווי של ההליכים בין המועצה לבין הוועדים המקומיים ביישובים ומטות הפעולה של היישובים המאוימים על ידי התוכניות כמפורט לעיל.
 • מתן מענה לפניות משרדי ממשלה בנושא ועדות גאוגרפיות.
 • ניהול מו"מ מול רשויות שכנות בנושא מחלוקות ועדות גאוגרפיות.
 • עדכון שוטף של הנהלת המועצה בנושאים שונים העולים מתוך הדיונים.
 • ניהול מאגר המידע של הועדות הגאוגרפיות.
 • ניהול התקציב הייעודי בנושא הכולל יועצים, אנשי מקצוע וכד'.
 • מבצע.ת כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:


השכלה:
בעל.ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל.ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 
או הנדסאי.ת או טכנאי.ת רשומ.ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012. או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:   

 • עבור בעל.ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור – חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור הנדסאי.ת רשומ.ה –שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור טכנאי.ת רשומ.ה – שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי:
שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.                               
 
כישורים אישיים:   
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, סמכותיות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, נשיאה באחריות, כושר התמדה, אסרטיביות, שירותיות ,יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 19.4.21 בשעה 12:00.

 • גילוי נאות : התפקיד מאויש במ"מ.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה