דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 07/2021 למשרת מנהל מדור תברואה וקיימות

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תאור המשרה: מנהל מדור תברואה וקיימות

היקף משרה:   100%

כפיפות ארגונית: סגן מנהל אגף תפעול

דרוג דרגה: מנהלי  מתח דרגות 7-9 

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • יזום ופיתוח של פרויקטים בתחום הסביבה והקיימות
 • הובלת פרויקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית
 • הובלת פרויקטים בנושאי קיימות במערכת החינוך
 • ריכוז, הובלה, טיפול ולווי של תהליכי עבודה בתחום איסוף האשפה והמחזור
 • בדיקת צרכים ומענים של הישובים בנושא קיימות ומחזור
 • מעקב שוטף אחרי כלי העצירה השונים ברחבי המועצה
 • איסוף וריכוז נתונים עבור תאגידי המחזור
 • טיפול בפניות תושבים בתחום האשפה והקיימות
 • מעקב ובקרה אחרי קבלנים
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר

דרישות התפקיד:

השכלה:

תעודת בגרות מלאה
יתרון לבעלי תואר ראשון בתחום הקיימות/איכות הסביבה.

ניסיון מקצועי:

ניסיון של שנתיים בתחום התברואה/קיימות/איכות הסביבה/חינוך לקיימות.

דרישות מיוחדות:

הכרת יישומי מחשב ותוכנות אופיס- בדגש על אקסל.
רישיון נהיגה בתוקף .                    

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, סמכותיות, כושר למידה, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלו"ז, אסרטיביות, שירותיות , יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף קורות חיים, צילום תעודת זהות, תמונת פספורט, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 26.01.21 בשעה 12:00.

 • בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל .

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה