דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 06/2021 למשרת לבורנט/ית לבית חינוך ירקון

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תאור המשרה: לבורנט/ית לבית חינוך ירקון

היקף משרה:   100%

כפיפות ארגונית: מנהלת ביה"ס

דרוג דרגה: לבורנטים 37-39

תיאור תמציתי של תפקיד:

  • ריכוז הפעילות במעבדה – הפעלת המעבדה בשעות הלימודים, עזרה בביצוע ניסויים במעבדה, נעילה ומניעת גישה לבלתי מורשים, הכנת חומרים, כלים וציוד לפעילויות המעבדה, פיקוח על פעילויות במעבדה .
  • קיום סביבה בטיחותית במעבדה – פיקוח אכיפה של כללי הבטיחות על המשתמשים במעבדה, אחסון חומרים בתנאים מתאימים, נקיטת אמצעי בטיחות מתאימים לביצוע ניסויים, בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד, ביצוע הדרכות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה .
  • ניהול הציוד והרכש של המעבדה – ניהול כרטסת של ציוד המעבדה, ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה, ניהול מלאי חומרים .
  • הכרת ויישום חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה .
  • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר .

 

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל , או תעודת הנדסאי או טכנאי בתחומי ביולוגיה, פיזיקה, ביוטכנולוגיה, כימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.

ניסיון מקצועי:

ניסיון בביוטכנולוגיה.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יצירתיות וחדשנות, כושר התמדה, יכולת ארגון ותכנון, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת קבלת החלטות, אסרטיביות, סמכותיות, יושרה .

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף קורות חיים, צילום תעודת זהות, תמונת פספורט, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 26.01.21 בשעה 12:00.

  • בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
  • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
  • גילוי נאות : התפקיד מאויש במ"מ .
  • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל .

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה