דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 05/2021 למשרת פסיכולוג/ית חינוכי/ת

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תאור המשרה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת

היקף משרה:   50%

כפיפות ארגונית: מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי

דרוג דרגה: מתח דרגות 37-39 בדירוג פסיכולוגים

תיאור תמציתי של תפקיד:

  • מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.
  • מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי).
  • מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
  • תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.
  • ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת  הפרט.
  • מבצע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר .

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת  תארים מחו"ל במשרד החינוך. או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

ניסיון מקצועי:

התנסות בפרקטיקום חינוכי או קליני בתחנה ציבורית וקבלת שעות הדרכה בהתאם. ניסיון קודם בעבודה בשפ"ח- יתרון

כשירות מקצועית:  

רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים.
היעדר רישום פלילי .

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, דיסקרטיות, רמה אתית טובה, כושר למידה, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת עבודה בצוות, כושר לטפח יחסים בין אישיים ועבודה תחת לחץ.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף קורות חיים, צילום תעודת זהות, תמונת פספורט, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 26.01.21 בשעה 12:00.

  • בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
  • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
  • גילוי נאות : התפקיד מאויש במ"מ .
  • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל .

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה