דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 28/2020 לתפקיד סגן/ית גזבר ומנהל/ת אגף תקציבים והכנסות- הארכת מועד

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

היחידה:  גזברות.

תואר המשרה:   סגן/ית גזבר ומנהל/ת אגף תקציבים והכנסות    

דרגת המשרה ודירוגה:   בחוזה אישי 60%-70% משכר מנכ"ל

היקף העסקה:  100%

סוג המכרז:  פנימי/פומבי

תיאור התפקיד:

סיוע בהתוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד הגזבר.
מ"מ הגזבר בהיעדרו ובעל זכות חתימה במועצה.

עיקרי התפקיד:

 • סיוע לניהול המערכת הכלכלית והכספית של הרשות, ובכלל זה הכנה של הצעת התקציב השוטף והכנה של הדוחות הכספיים בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים.
 • סיוע לגזבר בגיבוש והכנת התקציב השנתי והרב שנתי של הרשות בהתאם למדיניות ראש הרשות ובכפוף להוראות הדין.
 • פיקוח על עבודת מחלקת גבייה -  בכל עניין הקשור לארנונה הכללית, לרבות סיוע בהכנת צו ארנונה, בדיקת שומות, הכנת תשובה להשגות וליווי בהליכי ערר. 
 • פיקוח על מערך הנהלת החשבונות של המועצה.
 • סיוע לניהול המשאבים הכספיים של הרשות וניהול תהליך גיוס המשאבים ברשות.
 • ניהול הכנסות באמצעות המחלקות השונות ברשות.
 • ניתוב הוצאות המועצה לרישום נכון בסעיפים תקציביים, הכנת דו"חות תקופתיים ולפי דרישה (לעיתים בלוח זמנים דחוף) וניתוחים כלכליים לגורמים שונים.
 • פיקוח על יישום מדיניות הרשות בנושא ספקים.
 • חבר בוועדת השקעות ובדירקטוריונים של חברות בנות במועצה.
 • בקרה ופיקוח על איזון בין הכנסות המועצה להוצאותיה בהתאם לתקציב המועצה.
 • השגת מענקים והקצאות ממשרדי ממשלה ומוסדות אחרים כולל: איתור מענקים, זכאות המועצה, טיפול בהגשת בקשות, מעקב ומימוש.
 • אספקת אינפורמציה ודו"חות לרואי החשבון, למבקרים ומשרדי ממשלה.
 • בקרה על ספרי החשבונות.
 • תיאום בין גורמי יעוץ מקצועיים, לרבות גופים וחברות שיתנו שירות בתחום הגביה ו/או הפיננסים ו/או הארנונה למועצה.
 • ניהול צוות עובדים.
 • אחריות להכנת התקציב של המועצה, מעקב ובקרה אחר ניצול התקציבים.
 • השתתפות בישיבות מליאת המועצה וייצוג עמדת מנהל הכספים / הגזבר בישיבות פנימיות ואת עמדת הרשות בפורומים חיצוניים – עפ"י צורך.
 •  מבצע/ת כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תואר אקדמי שנרכש –במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים או סטטיסטיקה.
או
תעודת רואה חשבון בתוקף.. 

דרישות ניסיון:

 • ניסיון מקצועי - לפחות 5 שנות ניסיון בגוף ציבורי דומה בתחום העיסוק הרלוונטי. 
  מנהל הכנסות/תקציבן/כלכלן/ מנהל יחידה חשבונאית ברשות מקומית או גוף סמך - יתרון. ידע נרחב בתחום הארנונה, שומה ואכיפה.
 • ניסיון ניהולי- לפחות 3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות:

 • כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוה 
 • יישומי מחשב– שליטה ביישומי Office.לרבות אקסל – חובה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, כושר למידה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, עצמאות ויצירתיות, יוזמה, כושר התמדה, תודעת שירות גבוהה, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת קבלת החלטות, אסרטיביות, יכולת ביצוע מספר משימות במקביל, יחסי אנוש טובים, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, כושר ניהול מו"מ, ניהול תקציב ועמידה במסגרות התקציב, עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

כפיפות:  גזבר המועצה

הבהרה מגדרית:  המכרז נכתב בלשון זכר,  אך מופנה לגברים ונשים כאחד

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף צילום ת"ז, תמונת פספורט, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 14.01.2021 עד השעה 12:00.

 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 • ועדת הבחינה תתקיים בתאריך 19.01.2021 זימונים יישלחו בהתאם.

 בכבוד רב

 אושרת גני-גונן
 ראש המועצה