דלג לתוכן העמוד

קול קורא 1/2023 להקמת מאגר עורכי דין לצורך מתן שירותים משפטיים בתחום התעופה האזרחית

קול קורא 1/2023 – להקמת מאגר עורכי דין לצורך מתן שירותים משפטיים בתחום התעופה האזרחית לפי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז

המועצה מזמינה בזה הצעות במסגרת קול קורא להקמת מאגר עורכי דין, כמפורט בקול הקורא.

ניתן לעיין בתנאים המפורטים לקול הקורא באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: www.dsharon.org.il.

הרשמה למאגר היועצים תיעשה עד ליום 22.02.2023 בשעה 12:00 (להלן – "מועד ההגשה")  באופן מקוון בקישור הבא:
למעבר לאתר הרישום למאגר יועצים וספקים

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי קול קורא:

הודעה על הארכת המועד לרישום למאגר יועצים לצורך מתן שירותים משפטיים בתחום התעופה האזרחית

קול קורא 1/2023 – להקמת מאגר עורכי דין לצורך מתן שירותים משפטיים בתחום התעופה האזרחית