דלג לתוכן העמוד

17/2022 - מנהל.ת ספריה בביה"ס עמי אסף

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרות פנויות כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מנהל.ת ספריה בביה"ס עמי אסף

היקף משרה:  50% ( אופציה למשרה מלאה במהלך השנה )

כפיפות ארגונית:  מנהל.ת ביה"ס 

דרוג דרגה:  40-43 בדרוג המח"ר / 9-12 בדרוג מנהלי / חינוך ונוער

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • ניהול, ארגון והפעלה מקצועיים של הספרייה בבית הספר לציבור המורים והתלמידים.
 • מתן שירותי ספריה.
 • יוזמה וביצוע פעילויות חינוכיות ופעילויות העשרה.
 • תפעול הספרייה.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.ה

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל.ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל.ה  הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות.
או סיימ.ה בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות.
או בעל.ת תואר אקדמי מוכר ( רצוי בחינוך ) וסיימה.ה בהצלחה לימודי ספרן.ית מורשה.

ניסיון מקצועי: יתרון לבעלי.ות ניסיון בתחום הספרנות או המידענות.

מאפיינים ייחודיים:
שירותיות, יוזמה, אוריינות ומידענות, היכרות עם מדיניות והנחיות משרד החינוך ויישומם, היכרות עם תוכניות הלימודים הרלוונטיות, יכולת לעבודה חינוכית עם ילדים ובני נוער.

דרישות נוספות:     

 • עברית ברמה גבוהה ואנגלית ברמה בינונית.
 • היכרות עם תוכנות לניהול ספריות + OFFICE +  מיומנות לדליית מידע.

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969:
עובד.ת חינוך מחויב.ת באישור העסקתו כעובד.ת חינוך בכתב מהמנהל.ת הכללי.ת.
העובד.ת אינו יכול.ה לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 • הורשע.ה בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
 • הורשע.ה בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל.ת הכללי.ת סבור.ה כי לאור הרשעה זו אין העובד.ת ראוי.ה לשמש עובד.ת חינוך
 • הוכח למנהל.ת הכללי.ת שיש בהתנהגותו של העובד.ת משום השפעה מזיקה על תלמידים.ות
 • בגיר.ה שהורשע.ה בעבירת מין בהתאם להוראות.

הגשת מועמדות:

ניתן להגיש מועמדות עד ליום חמישי, 12/05/22
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף ההון האנושי יצור עמך קשר להמשך התהליך. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – אגף ההון האנושי – מכרזי מש"א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.

להגשת מועמדות לחץ/י כאן
 • מועמד.ת עם מוגבלות זכאי.ת לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות ולאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד.ת בעל.ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה