דלג לתוכן העמוד

02/2022 - רכז.ת שירות באגף ההנדסה

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: רכז.ת שירות באגף ההנדסה

היקף משרה:  50%

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף תכנון 

דרוג דרגה: מתח דרגות 7-9 בדרוג המנהלי

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • ניהול נושא היטלי ההשבחה וכל היוצא בזה, בוועדה המקומית, אחריות מקצועית הן בפן של עמידה קפדנית בחוק ובתקנות והן בפן הניהולי של מעקב ובקרה לאורך זמן.
 • ריכוז השבחה ושירות באגף ההנדסה
 • ניהול שירותי השמאות במשרדי הוועדה
 • ניהול תהליכי העבודה של השמאים החיצוניים
 • ניהול ומעקב אחר רישום הערות בטאבו
 • ניהול ממשק עם מחלקת הרישוי -לנושאי ההשבחה
 • ניהול הממשק עם מחלקת הגבייה וגזבר המועצה- לנושאי ההשבחה
 • טיפול בשומות לצורך מתן היתר
 • טיפול ומעקב אחר סוגיות משפטיות מול יועמ"ש הוועדה
 • טיפול בהליכי ערר
 • טיפול ומעקב אחר תהליכי שמאות מכריעה
 • מעקב אחר תשלומים וגבייה
 • ריכוז וטיפול בפניות הציבור וקהל מקצועי בכל נושאי היטלי השבחה
 • קבלת ערבויות וניהולן
 • עדכון שוטף של עבודת היטל ההשבחה במערכות המידע של הוועדה
 • הכנת דוחות של הכנסות עתידיות ובפועל
 • קבלת קהל
 • טיפול שוטף במערכת השירות לתושב האגפית – מעקב אחר פניות תושבים
 • קליטת תוכניות בניין עיר במערכות מבא"ת ומערכות הוועדה
 • תמיכה בניהול יומנים ותיאום פגישות למהנדס הרשות ומנהלת אגף התכנון, ככל שיידרש
 • ביצוע מטלות ככול שיידרש מהממונה באגף.

דרישות התפקיד:

השכלה: 12 שנות לימוד או תעודת בגרות.

ניסיון מקצועי: יתרון לבעלי ניסיון בתחום היטלי ההשבחה בוועדה לתכנון ובנייה.

כישורים אישיים:
ארגון מידע וסדר, קפדנות ודיוק בביצוע, יחסי אנוש מעולים, שירותיות , רגישות , יכולת עמידה בלחצים, יכולת ניהל מספר משימות במקביל , יושרה, אדיבות .

דרישות נוספות:     

 • היכרות עם מערכת ניהול הוועדה - יתרון
 • היכרות חוק התכנון והבנייה / שמאות - יתרון
 • עבודה 5 ימים בשבוע, בשעות גמישות / 12:00-16:00

הגשת מועמדות:

ניתן להגיש מועמדות עד ליום שלישי, 12/04/2022
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף ההון האנושי יצור עמך קשר להמשך התהליך. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – אגף ההון האנושי – מכרזי מש"א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.

להגשת מועמדות לחץ/י כאן
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • תבחן עדיפות למועמד.ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה