דלג לתוכן העמוד

13/2022 - מרכז.ת מתנדבים באגף שירותים חברתיים

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מרכז.ת מתנדבים באגף שירותים חברתיים

היקף משרה:  50%

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף שירותים חברתיים או מי מטעמה

דרוג דרגה: דרוג עו"ס ( י"א-ט') / דרוג הוראה / 37-39 בדרוג המח"ר

תיאור תמציתי של התפקיד:

  • הכנת תוכנית לקליטת מתנדבים והפעלתם לאגף שירותים חברתיים ולמוסדות ציבוריים וממשלתיים בתחום השיפוט של המועצה.
  • גיוס מתנדבים ראיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים, הכנת המתנדב לתפקיד, ליווי פעילות סדירה של המתנדבים, תגמול מתנדבים ואחריות כי יינתן ייעוץ מקצועי למתנדב.ת במידת הצורך.
  • הכנת תוכנית עבודה שנתית שתכלול: פרויקטים התנדבותיים קיימים, הדרכת מתנדבים, תגמול מתנדבים, תקצוב הפעילות ההתנדבותית, פרסומים והכנת דווח סיכום בסוף כל שנת תקציב על הפעילות שנעשתה והעברתה ליחידה להתנדבות.
  • דיווח שוטף לממונה המחוזי על פעילות מרכז המתנדבים.
  • ביצוע מדיניות היחידה להתנדבות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים
  • ביצוע מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר/ה.

דרישות התפקיד:

השכלה: בעל.ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית (רישום בפנקס העובדים הסוציאליים) או בעל.ת תואר אקדמי רצוי במדעי החברה או הרוח, או מורה מוסמך.ת

ניסיון מקצועי: עדיפות לבעלי.ות ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה.

הגשת מועמדות:

ניתן להגיש מועמדות עד ליום שלישי, 22/03/22
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף ההון האנושי יצור עמך קשר להמשך התהליך. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – אגף ההון האנושי – מכרזי מש"א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.

להגשת מועמדות לחץ/י כאן
  • מועמד.ת עם מוגבלות זכאי.ת לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
  • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות ולאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד.ת בעל.ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
  • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה