דלג לתוכן העמוד

פניה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב

מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזאת להציע הצעות מחיר לרכישת כלי רכב כמפורט בטופס "הצעת מחירים"-נספח א' להזמנה (להלן: "הרכב"). על הזמנה זו לא חלים דיני המכרזים.

את ההצעה בצירוף שיק אישי, ניתן להגיש במסירה ידנית במשרדי מחלקת הגזברות בבניין המועצה האזורית, קרית המועצה נווה ירק, וזאת עד ליום 09.03.2022 בשעה 12.00.

בדבר פרטים נוספים יש לפנות למר מיקי בלומנטל בטל' 03-9000576.

מסמכי ההזמנה:

הזמנה לקבלת הצעת מחיר לרכישת כלי רכב