דלג לתוכן העמוד

06/2022 - מנהל.ת מרכז צעירים

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מנהל.ת מרכז צעירים

היקף משרה:  100%

כפיפות ארגונית: : מנהלת אגף תרבות נוער צעירים 

דרוג דרגה:  חינוך משלים

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • סיוע בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום הצעירים.ות ברשות, בהתאם למדניות המועצה ובהלימה עם מדיניות משרדי הממשלה הרלוונטיים וניהול מערך פעילויות לצעירים.ות במועצה והוצאתה לפועל, בשגרה ובחירום.
 • סיוע בגיבוש תוכנית העבודה בתחום הצעירים.ות (גילאי 18-40)
 • ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים.ות במועצה
 • קידום ועידוד יוזמות
 • ניהול צוות העובדים.ות בתחום הצעירים.ות
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.ה

דרישות התפקיד:

השכלה: 
בעל.ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל.ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
תינתן עדיפות לבעל.ת תואר אקדמי שני כאמור.
או
הנדסאי.ת או טכנאי.ת רשומ.ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל.ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: 4 שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים.
 • עבור הנדסאי.ת רשומ.ה: 5 שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים.
 • עבור טכנאי.ת רשומ.ה: 6 שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים.

 דרישות נוספות:  היכרות עם תוכנות office, עבודה בשעות לא שגרתיות, יצירתיות וניהול שותפויות.

הגשת מועמדות:

ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון, 06/03/22
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף ההון האנושי יצור עמך קשר להמשך התהליך. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – אגף ההון האנושי – מכרזי מש"א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.

להגשת מועמדות לחץ/י כאן
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • תבחן עדיפות למועמד.ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה