דלג לתוכן העמוד

05/2022 - מזכיר.ה לבית ספר עמי אסף

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מזכיר.ה לבית ספר עמי אסף

היקף משרה:  100%

כפיפות ארגונית: מנהל.ת ביה"ס

דרוג דרגה:  מתח דרגות 7-9/7-10 (בהתאם למס' הכיתות) בדרוג המנהלי

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • ניהול יומנים ומתן שירותי מזכירות למנהל.ת ולסגן.ית
 • ניהול מסמכים ודואר
 • מעקב אחר ביצוע החלטות
 • בקרה אחר מצב פניות ועדכון הגורמים הרלוונטיים, מענה טלפוני
 • ניהול תהליך קליטת רישום תלמידים.ות
 • ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה
 • קליטת/גריעת תלמידים.ות מהמצבת
 • שיוך תלמידים.ות לקבוצות לימוד
 • טיפול בבקשות תלמידים.ות לגבי ערעור על ציונים
 • דיווחים שוטפים למשרד החינוך
 • הפקת מידע לישיבות פדגוגיות
 • הפקת תעודות ומכתבי הערכה
 • טיפול אדמיניסטרטיבי בתאונות
 • אחראי.ת הסעות
 • מתן מענה למשימות אדמיניסטרציה הנוגעות למדדי שירות
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.ה

דרישות התפקיד:

השכלה: 12 שנות לימוד

ניסיון מקצועי:  ידע וניסיון בניהול משרד, שליטה בתוכנות אופיס, ניסיון בעבודה עם קהל.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, כושר התמדה, יכולת ארגון ותכנון, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש טובים.

דרישות נוספות: 
היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

הגשת מועמדות:

ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון, 06/03/22
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף ההון האנושי יצור עמך קשר להמשך התהליך. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – אגף ההון האנושי – מכרזי מש"א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.

להגשת מועמדות לחץ/י כאן
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • תבחן עדיפות למועמד.ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה