דלג לתוכן העמוד

11/2022 - מהנדס.ת הרשות

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מהנדס.ת הרשות

היקף משרה:  100%

כפיפות ארגונית: ראש המועצה

דרוג דרגה: חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • ניהול ופיקוח על התחומים: תכנון עיר, פיקוח ורישוי, בנית מוסדות חינוך וציבור.
 • ניהול עובדי.ות אגף הנדסה והועדה המקומית והנחייתם המקצועית.
 • ניהול קבלני משנה וספקי שירות בתחום ההנדסה, לרבות קבלני תכנון אדריכלי וקבלני ביצוע.
 • ניהול וריכוז פיתוח ותחזוקת מבנים לצרכי ציבור המבוצעות ע"י הרשות או מטעמה.
 • ניהול וריכוז עבודות תשתית ציבוריות המבוצעות ע"י הרשות או מטעמה.
 • ניהול מנהל.ת אגף תכנון ושותפות בתהליכי קבלת החלטות ויישומן בתחומי האחריות של הועדה המקומית לתכנון ובניה בנושאים: תוכניות מתאר, תוכניות מפורטות ומסמכים אחרים לצרכי תכנון שטחים שבתחום השיפוט של הרשות.
 • ייצוג הרשות בדיונים במשרדים ממשלתיים ובגופי תכנון ממשלתיים ו/או מול רשויות אחרות.
 • ניהול, הובלה והתוויית מדיניות בוועדות מליאה העוסקות בתחומים: תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים, תמרור וכל ועדת מליאה העוסקת בענף ההנדסה בתחומי הרשות.
 • ביצוע מטלה המנותבת ע"י הממונה הישירה או מי מטעמה

דרישות התפקיד:

השכלה: 
מהנדס.ת רישוי או אדריכל.ית רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח – 1958.
יש לצרף תעודה בתוקף.

יתרון לבעלי.ות השתלמויות בחוקי התכנון והבניה במינהל ציבורי בשלטון המקומי.

ניסיון מקצועי: 
5 שנות ניסיון לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים: פיקוח ורישוי, בניה ציבורית ועבודות ציבוריות המבוצעות ע"י הרשות או מטעמה.

ניסיון ניהולי:  בעל.ת ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.

דרישות נוספות:  

 • לא הורשע.ה בעבירה שיש עימה קלון.
 • ידע רב בהפעלת תוכנת אופיס, אקסל וידע ב- GIS ובמערכות תומכות בתחום התכנון והבניה.

כישורים אישיים:

 • יכולת הצגה בפני קהל, ועדות ציבוריות וגורמי ממשל
 •  בעל.ת כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה
 •  בעל.ת אמינות ומהימנות אישית גבוהה
 •  יכולת ארגון ותכנון
 •  יכולת ניהול מו"מ ועמידה בלחצים
 •  יחסי אנוש ויכולת עבודה בצוות

הגשת מועמדות:

ניתן להגיש מועמדות עד ליום שלישי, תאריך 15/03/22
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף ההון האנושי יצור עמך קשר להמשך התהליך. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – אגף ההון האנושי – מכרזי מש"א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.

להגשת מועמדות לחץ/י כאן

 

 • מועמד.ת עם מוגבלות זכאי.ת לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות ולאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד.ת בעל.ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 • מועמדים העומדים בתנאי הסף כאמור, יישלחו למבחן מיון במכון חיצוני בטרם התכנסותה של וועדת הבחינה.
 • עלה מספר המועמדים שעמדו בדרישות המתאימות במבחן המיון על שמונה, יוזמנו לוועדת הבחינה שמונת המועמדים שהשיגו את התוצאות הטובות ביותר.

 

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה