דלג לתוכן העמוד

46/2021 - רב הישוב אלישמע

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

 תיאור המשרה: רב הישוב אלישמע

היקף משרה:  100%

כפיפות ארגונית:  מנכ"ל או מי מטעמו

 דרוג דרגה:  רבנים, רב יישוב.

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • ניהול וריכוז תחום הדת ועבודת הקודש ביישוב, ריכוז עבודת המשרתים בקודש ביישוב ושימוש כסמכות רוחנית והלכתית מול הגורים הרלוונטיים ביישוב ומחוצה לו.
 • ניהול עבודת הקודש ביישוב וריכוז עבודת המשרתים בקודש, בתיאום עם רב המועצה.
 • סמכות רוחנית והלכתית ביישוב.
 • גיבוש, מעקב ודיווח אחר יישום תכנית העבודה בתחומי עבודת הדת ביישוב.
 • ריכוז ופיקוח על תשתיות הדת ביישוב- עירובין, כשרויות, מקווה וכיוצ"ב.
 • פיקוח אחר עובדי/ות הדת ביישוב.
 • מתן מענה לכל סוגי הפניות בתחומי הדת והקודש, על כל סוגיהם, בשעות הפעילות ומחוץ להם, כל  ימות השנה. ה
 • סיוע בחירום בתחומי פס"ח (ע"פ פק"ל) ובתחומי דת והקודש.
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט הנוגעים לתחומי הדת ביישוב, בתיאום עם רב המועצה.
 • זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה וטיפול בכל הנוגע לעבודה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, לצרכי שגרה וחירום.
 • ביצוע כל מטלה מהממונה הישיר בתחום העיסוק.

דרישות התפקיד:

 • בעל תעודת כושר והסמכה מתאימה מהרבנות הראשית לישראל לכהן כרב ישוב/שכונה.
 • התחייבות הרב המועמד להוראות חוזר המנכ"ל המיוחד לעניין העסקת רבנים במועצות האזוריות מינואר 2014 באופן מלא, וכן להנחיות המשרד.
 • בעל ידע הלכתי תורני מעמיק ורחב.
 • ניסיון מוכח בעבודה ציבורית ובחיי קהילה.
 • מגורים ביישוב אלישמע
 • היכרות עם המגזר הכפרי/ציבורי- יתרון.
 • רקע בעבודה חינוכית- יתרון.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקליק/י להורדה)
או באגף משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה.

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 16/01/2022 בשעה 12:00.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • תבחן עדיפות למועמד.ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה