דלג לתוכן העמוד

49/2021 - מנהל.ת מחלקת תקציבים נכסים ובקרה

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  מנהל.ת מחלקת תקציבים, נכסים ובקרה

היקף משרה:  100%

כפיפות ארגונית:  סגנית גזבר ומנהלת אגף תקציבים והכנסות

דרוג דרגה:  מח"ר 39-41 או חוזה אישי בכפוף להנחיות משרד הפנים

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • גיבוש והובלת תהליך התקצוב הכולל של המועצה כולל בנייה ותחזוקה של תהליכי עבודה בתחום זה.
 • הובלת תכנון, ארגון, תפעול, מימוש ובקרה על כלל התקציבים ברשות המקומית: תקציבים בלתי רגילים (תקציבי הפיתוח), תקציב שנתי שוטף, תקציבי ועדים מקומיים.
 • עבודה שוטפת מול מנהלי יחידות בארגון וחשבים ביחידות השונות: מתן מענה מקצועי, הכוונה והדרכה לעניין תקציב היחידה בארגון, בקרת תכנון מול ביצוע ואחריות על הפקת דו"חות חודשיים להנהלה.
 • עבודה שוטפת מול הוועדים המקומיים ומזכירי היישובים השונים: עריכת אומדן מקדמות ובדיקת תקציבי הוועדים המקומיים בשיתוף עם המחלקה המוניציפאלית, מתן מענה מקצועי, הכוונה והדרכה לעניין תקציבי השוטף והפיתוח של הוועד המקומי.
 • מיצוי הכנסות הרשות ממקורות מוסדיים: ניהול וביצוע בקרה ומעקב שוטפים על הכנסות המועצה ממקורות שונים, לרבות מענקים והקצבות ממשרדי ממשלה, בנקים, גופים תומכים וכיו"ב.
 • ניהול רפרנט.ית בקרה תקציבית: חלוקת משימות וסדרי עדיפויות, חניכה, הדרכה וליווי מקצועי בעבודה השוטפת, ביצוע בקרה לעמידה ביעדים.
 • הכנת בדיקת כדאיות וניתוחי רווחיות שונים.
 • הכנת דוחות לגופי הביקורת השונים בתחום העיסוק ולפי דרישה.
 • הכנת דיווחים ומצגות לפי דרישת ההנהלה, הצגת נתונים בפני הנהלה והנהלה בכירה לפי צורך.
 • ניהול הנכסים של הרשות המקומית לרבות מכירה, השכרה, רכישה, פינוי נכסים עפ"י מדיניות הרשות.
 • ניהול וטיפול בהפקעות והקצאות.
 • ניהול ספרי הנכסים של הרשות וטיפול שוטף, בנכסי הרשות וכל מטלה נוספת בהתאם להוראות הממונה.
 • ביצוע מטלה המנותבת ע"י הממונה הישירה או מי מטעמה.

דרישות התפקיד:

השכלה:  
בעל.ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל.ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים או סטטיסטיקה או תעודת רואה חשבון בתוקף.

ניסיון מקצועי: 

 • עבור בעל.ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור הנדסאי.ת רשומ.ה: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור טכנאי.ת רשומ.ה:  שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

יתרון לבעלי.ות לניסיון בגוף ציבורי דומה.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, כושר למידה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יוזמה, עצמאות ויצירתיות, כושר התמדה, תודעת שירות גבוהה , יכולת התבטאות בכתב ובע"פ,  יכולת קבלת החלטות, אסרטיביות, יחסי אנוש טובים, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, כושר ניהול מו"מ.

דרישות נוספות: ידע מוכח בתוכנת אקסל ובפונקציות מורכבות.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקליק/י להורדה)
או באגף משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה.

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 16/01/2022 בשעה 12:00.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • תבחן עדיפות למועמד.ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה