דלג לתוכן העמוד

48/2021 - הארכת מועד - מידען.ית תכנוני.ת ובודק.ת בקשות להיתרי בנייה

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מידען.ית תכנוני.ת ובודק.ת בקשות להיתרי בנייה

 היקף משרה: 100%

 כפיפות ארגונית: מנהלת אגף תכנון באגף הנדסה

 דרוג דרגה: דרוג המח"ר / הנדסאים טכנאים, מתח דרגות 38-42

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • מסירת מידע עדכני לצורך הגשת בקשות להיתרי בניה, לרבות מידע תכנוני כללי.
 • אחריות על כלל נושאי המידע התכנוני במסגרת הליכי הרישוי ועבודת הוועדה המקומית.
 • שליפת נתונים תכנוניים, תמיכה ואחזור מידע.
 • איסוף המידע התכנוני המתאים, תוך זיהוי תכניות המתאר ותכניות בניין עיר הרלוונטיות לצורך הכנת בקשה להיתר (תיק בניין), הוראות, הגבלות וכיוצ"ב.
 • העברת בקשות מידע לגורמים בתוך הרשות ולגורמי חוץ רלוונטיים, כגון: חח"י, רשות התעופה האזרחית, רשות הטבע והגנים, רשויות המים והגז, רשות העתיקות ועוד.
 • קבלת המידע מכל הגורמים הרלוונטיים ועיבודו תוך בירור ויישוב אי-התאמות.
 • מתן מענה לשאילתות ואחזור מידע תכנוני מתוך מערכות ומאגרי המידע התכנוני של הרשות, לגורמי הרשות, לגורמים מחוץ לרשות ולציבור, בכפוף להנחיית הממונה.
 • הפקה והצגה של חומר במדיה דיגיטלית או בפורמט קשיח, בכפוף להנחיות הממונה.
 • בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה.
 • שליטה בחוק התו"ב והתקנות, היכרות עם תהליכי הבנייה ומרכיבי הבניין.
 • בדיקה של בקשות להיתרי בנייה במרחב התכנון וליווי הבקשות בהתאם לתקנות הרישוי והנחיות ממונה.
 • בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה שבאחריותו, לרבות התאמתם לתיק המידע, לתוכניות בניין עיר ולתנאי חוק התכנון והבנייה (כגון: בדיקת שטחים ואחוזי בנייה, בעלויות על הנכס, תיק בניין, מסמכים ואסמכתאות נלווים וכיו"ב)
 • שליחת הערות במידת הצורך לתיקון הבקשה להיתר, לפני העברתה לוועדה לדיון.
 • וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בנייה וריכוז כלל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם להחלטות הוועדה.
 • הכנת נוסח פרסום לבקשות המוגשות להוצאת היתרי בנייה, כנדרש בחוק ובתקנות.
 • מתן חוות דעת מקצועית בדיונים מקדימים ו/או ישיבות הוועדה ובמידת הצורך מעורבות בניסוח ההחלטות הנוגעות לתיקים באחריותו.
 • הפקת היתרי בנייה.
 • העברת נתונים לצורך עריכת חשבון והכנת שוברים לתשלום.
 • הזנה ועדכון נתונים בשלבים של הוצאת היתרי בנייה.
 • מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים במידת הצורך.
 • עבודה פרונטלית מול קהל , מיילים ,טלפונים.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.ה

דרישות התפקיד:

השכלה:  
בעל.ת תואר אקדמי באדריכלות או הנדסת בניין, ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה , או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל .
או – הנדסאי.ת בניין או אדריכלות.

קורסים והכשרות מקצועיות: 

 • המידען.ית יחויב לסיים בהצלחה- קורס מידענים תוך שנה וחצי מיום מינויו.ה
 • עדיפות לבוגרי.ות קורס לבודקי בקשות להיתר בנייה.

ניסיון מקצועי: עדיפות לבעלי.ות ניסיון קודם בתחום מידע ו/או בדיקת בקשות להיתרי בנייה במוסד תכנון.          

דרישות מיוחדות: היכרות עם תוכנות GIS ו- OFFICE.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, כושר למידה, יכולת ארגון ותכנון, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, אסרטיביות, מתן שירות לגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות, יכולת טיפול במספר משימות במקביל, שירותיות.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקליק/י להורדה)
או באגף משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 12/01/2022 בשעה 12:00.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • תבחן עדיפות למועמד.ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה