דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 36/21 - סגן.ית מנהלת אגף חינוך בתחום הארגון והבקרה

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: סגן.ית מנהלת אגף חינוך בתחום הארגון והבקרה

היקף משרה:   100%

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף חינוך

דרוג דרגה:  מח"ר, טווח דרגות: 40-42 או חוזה אישי בכפוף להנחיות משרד הפנים.

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • ניהול פרויקטים חדשנים בתחום החינוך במועצה בתאום מנהלת אגף החינוך.
 • ניהול כלל מערך תחזוקת מוסדות חינוך במועצה הכולל אחריות על בתחומי הבינוי, האחזקה, וכ"א המנהלתי.
 • הכנת תוכנית עבודה רב שנתית, ניהול תקציב וביצוע בקרה על משאבי אגף החינוך בתיאום מנהלת האגף.
 • הכנה ובקרה אחר המכרזים, קולות קוראים של משרדי הממשלה וביצוע בקרה על כתבי כמויות להתקשרות עם קבלנים, בתיאום המחלקות המקצועיות באגף, אגפי המועצה ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.
 • תיאום ביצוע עבודות הבינוי והאחזקה מול אגפי ומחלקות המועצה, החברה הכלכלית, משרד החינוך, ועוד.
 • ניהול כלל מערך ההיסעים של תלמידי המועצה, אגרות החוץ ורכש של אגף החינוך הכולל הכנת תוכנית תקציבית שנתית ואחריות לקבלת התקבולים ממשרדי הממשלה הרלוונטים.
 • ניהול, ריכוז ופתרון בעיות מול מנהלי המחלקות באגף, במוסדות חינוך והתושבים וטיפול בפניות ממוקד המועצה.
 • ניהול צוותי כ"א לשעת חירום של אגף החינוך.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה.

דרישות התפקיד:

השכלה: 
בעל.ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל/ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי.ת או טכנאי.ת רשומ.ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי: 

 • עבור בעל.ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור- 4 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור הנדסאי.ת רשומ.ה- 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור טכנאי.ת מוסמכ.ת- 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי:  2 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה

דרישות נוספות:

 • היכרות עם יישומי OFFICE
 • ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה, עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 05.10.2021 בשעה 12:00.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.                   

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה