דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 29/21 - מנהל.ת מחלקת תפעול באגף חינוך

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

 תיאור המשרה:  מנהל.ת מחלקת תפעול באגף חינוך

 היקף משרה:  100%

 כפיפות ארגונית:  מנהלת אגף חינוך

 דרוג דרגה:  מתח דרגות 39-41 בדירוג המח"ר/ חוזה אישי (מותנה באישור משרד הפנים)

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום התפעולי /לוגיסטי באגף.
 • פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף ובמוסדות החינוך.
 • פיקוח בקרב וניהול על כח האדם המנהלי במוסדות החינוך.
 • סיוע למנהלת האגף בניהול המינהל ובתכנון המדיניות .
 • גיבוש וביצוע מדיניות האגף בתחומים התפעוליים/מינהליים של מערכת החינוך במועצה.
 • ניהול ההיבטים התקציבים של האגף מתוך ראייה מערכתית ובכפוף לנהלים.
 • איגום המשאב האנושי במערכת החינוך בתיאום עם אגף מש"א ובכפוף לנהלים.
 • יצירת שיתופי פעולה ותיאום בין המחלקות השונות ברשות בנושאים לוגיסטיים שרלוונטיים למערכת החינוך.
 • אחריות על קשרי גומלין מינהליים ולוגיסטיים מול גופים חיצוניים כגון משרד החינוך, שלטון מקומי, רשויות אחרות וספקים.
 • הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת האגף.
 • פיקוח על התקדמות בביצוע התכניות.
 • אחריות להצטיידות/רכש במוסדות חינוך ואגף החינוך.
 • איתור צרכים וניהול המערך הלוגיסטי מטעם אגף החינוך, הביטחון והבטיחות בפרויקט שיפוצי קיץ
 • טיפול ומעקב אחר פניות תושבים בתחום הטיפול הרלוונטי אשר באחריות המחלקה.
 • אחריות על הביטחון, בטיחות והיערכות לחירום במוסדות החינוך ומתקני המועצה השונים, על כל המשתמע מכך.
 • ריכוז תחום הנגישות באגף החינוך אל מול ממונה הנגישות במועצה.
 • תכלול תחום בניית מוסדות חינוך חדשים במועצה, הגשת מסמכים למשה"ח ועבודה אל מול אגף ההנדסה.
 • מבצע.ת כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישירה.

דרישות התפקיד:

השכלה:
בעל.ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל.ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי.ת או טכנאי.ת רשומ.ה התאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי: 

 • עבור בעל.ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל – ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
 • עבור הנדסאי.ת רשומ.ה – חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
 • עבור טכנאי.ת רשומ.ה – שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי

ניסיון ניהולי:  יהווה יתרון

 דרישות נוספות:
ידע ושליטה ברמה גבוהה בתוכנות ה- Office לרבות Excel ,אוריינטציה לשימוש ביישומי מחשב שונים. נכונות לעבודה בשעות לא שיגרתיות.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, סמכותיות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, יכולת הובלה, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, נשיאה באחריות, כושר התמדה, אסרטיביות, שירותיות ,יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 29.08.2021 בשעה 12:00.

 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים.ות למבדקי התאמה.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה