דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 28/2021 - עו"ס משפחה ומועדוניות

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: עו"ס משפחה ומועדוניות

היקף משרה:  100%

כפיפות ארגונית:  מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

דרוג דרגה: מתח דרגות  ט-ז בדרוג העובדים הסוציאליים.

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • מנהל.ת את הטיפול במשפחה ואת המגעים מול הגורמים המעורבים בטיפול בה.
 • מתכלל.ת את סוגי ההתערבויות במשפחה בעזרת מערך שירותים משלים .
 • איתור ושיבוץ ילדים מתאימים וסיוע בקליטתם במועדונית תוך פעולות הנעשות לשם מעורבות הוריהם.
 • עמידה בקשר עם המשפחות והילדים של המועדונית ובניית תכנית פעולה עבור הילדים יחד עם חברי הצוות.
 • טיפול בקשר שבין ההורים למועדונית ובקשר שבין ההורים לילדיהם. עבודה עם הילדים ו/או עם ההורים באופן פרטני או קבוצתי.
 • הדרכה והכוונה של צוות המועדונית בתכנים טיפוליים, רגשיים ומשפחתיים הנוגעים לעולמם של הילדים במועדונית.
 • קישור בין המועדונית לגורמי הרווחה והקהילה המטפלים בילד ובמשפחתו.
 • חברות בוועדת הביצוע וההיגוי של המועדונית.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.ה.

דרישות התפקיד:

השכלה:
תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך.

ניסיון מקצועי: 
עדיפות לבעלי ניסיון בטיפול בתחום המשפחה.

כשירות מקצועית:
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

כישורים אישיים:
יחסי אנוש מעולים, כישורי עבודה עם מחשב, יכולת ניהולית של צוות ותקציב.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 11.07.2021 בשעה 12:00.

 • גילוי נאות : התפקיד מאויש במ"מ.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה