דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 26/2021 - נהג.ת אוטובוס

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  נהג.ת אוטובוס

היקף משרה:  100%

כפיפות ארגונית:  מנהל מחלקת תחבורה. מונחה מקצועית ע"י קצין בטיחות בתעבורה.

דרוג דרגה: מתח דרגות 10-7+ בדרוג המנהלי 

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • נהיגה באוטובוס השייך לרשות המקומית או משמש אותה והפעלתו לצורך הסעת תלמידים או הסעת נוסעים אחרים, בהתאם לצרכי הרשות המקומית.
 • הסעת נוסעים באוטובוס, בהתאם לצרכי הרשות המקומית.
 • הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות ולפעילויות מטעם המסגרות החינוכיות.
 • טיפול בבטיחות ובתקינות של האוטובוס.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

השכלה:

 • 12 שנות לימוד או בעל תעודת בגרות מלאה .
 • קורס לנהגי רכב ציבורי של משרד התחבורה .
 • השתלמות להסעת תלמידים, בהתאם לתקנה 84 לתקנות התעבורה .

ניסיון מקצועי:  ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה כנהג.ת אוטובוס.

דרישות נוספות: 

 • בעל.ת רישיון נהיגה לאוטובוס ומשאית עד 15 טון.
 • היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה 15ב לתקנות התעבורה והיעדר הרשעה בעבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, שירותיות בעבודה מול קהל ועם ילדים בפרט, ייצוגיות , יכולת התבטאות בע"פ.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 04.07.2021 בשעה 12:00.

 • גילוי נאות : התפקיד מאויש במ"מ.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה