דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 23/2021 - אב בית/איש תחזוקה לבי"ס (4 משרות)

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  אב בית/איש תחזוקה לבי"ס  (4 משרות)

היקף משרה:  שתי משרות של 100% ושתי משרות של 50% 

 כפיפות ארגונית: מנהלת ביה"ס ומנהל.ת מחלקת תפעול באגף חינוך

 דרוג דרגה: מתח דרגות 6-7/6-8 בהתאם למס' הכתות בבי"ס, בדרוג המנהלי.

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • מתן מענה לפניות בנושא ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות בתחום אחריות ביה"ס/חוה חקלאית.
 •  אחראיות על הסדר והניקיון של ביה"ס על כל מתקניו
 • אחראיות לביצוע עבודות תחזוקה שוטפות של מבנים ומתקנים ואחראי לבל יגרם נזק לרכוש ביה"ס וציודו.
 • הפעלה ופיקוח על קבלנים נותני שירות לביה"ס
 • סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.ה

דרישות התפקיד:

השכלה:  12 שנות לימוד  .

ניסיון מקצועי:  יתרון לבעלי ניסיון בתפקיד דומה, במוסד חינוכי ברשות מקומית .

דרישות מיוחדות:

 • רישיון נהיגה ויכולת ניידות.
 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, כושר התמדה, ידע והבנה טכניים, יכולת תאום ופיקוח, אחריות, אדיבות, יחסי אנוש תקינים, כושר ניהול מו"מ עם מוסדות וספקי שרות, מאמץ פיזי.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 04.07.2021 בשעה 12:00.

 • גילוי נאות : התפקידים מאוישים במ"מ.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה