דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 18/2021 - מנהל.ת אגף משאבי אנוש

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  מנהל.ת אגף משאבי אנוש

היקף משרה:  100% 

כפיפות ארגונית:  מנכ"ל המועצה

דרוג דרגה:  חוזה אישי  - 60%-70% משכר מנכ"ל

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • התוויית מדיניות ותהליכי עבודה לניהול ההון האנושי ברשות ובעמותה לקידום החינוך, ניהול ההון האנושי והובלת תהליכים ארגוניים ברשות.
 • איזון בין צרכי הרשות לצרכי העובדים, באמצעות התאמת פתרונות אפקטיביים.
 • תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ברשות.
 • ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות.
 • ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים, יחסי העבודה, נוכחות וסיום העסקה.  
 • ניהול תקני משאבי האנוש ברשות.
 • ניהול מערך ההדרכה ברשות.
 • ניהול תחום רווחת העובדים בארגון.
 • ניהול יחידת ההון האנושי ברשות.
 • ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ברשות.
 • הנחיה וליווי של מנהלים ועמיתים בארגון.
 • עבודה עם ממשקים פנים ארגוניים ומשרדי ממשלה.  
 • מבצע.ת כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:


השכלה:

בעל.ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל.ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
יתרון לבעלי.ות תואר אקדמי כאמור באחד מהתחומים הבאים: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, פיתוח ארגוני, הנדסת תעשייה וניהול או מינהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית.
או
הנדסאי.ת או טכנאי.ת רשומ.ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012. או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:
ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: בתחומי משאבי אנוש, פיתוח, ייעוץ ארגוני, ניהול מערך גיוס מיון וקליטה, ניהול מערך הדרכה.
יתרון לבעלי.ות ניסיון ברשויות מקומיות.

ניסיון ניהולי:
3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

כישורים אישיים: 
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, סמכותיות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, נשיאה באחריות, יכולת ניתוח וקבלת החלטות כושר התמדה, אסרטיביות, שירותיות ,יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 19.5.2021 בשעה 12:00.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה