כללי

להלן ומכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.

למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז).

לבירורים :

  1. בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
     
  2. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה בטל': 03-9000552, יפתח דיין ועדת מכרזים.
כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז להפעלת סוכנות דואר נווה ירק - חברת דואר ישראל חיצוני 24/08/2020 07/09/2020
מכרז פומבי 06/2020 - מערכת מידע גאוגרפית (gis) הסבת מידע קיים וביצוע עדכונים שוטפים פומבי 10/08/2020 14/09/2020
פנייה לקבלת מידע (RFI) מס' 01/20 - קבוצת רכישה למחשבים ניידים (לפטופים) RFI 28/07/2020 06/08/2020
מכרז פומבי מס' 14/20 - שירותי הסעות לתלמידים מחוננים פומבי 26/07/2020 09/08/2020
מכרז פומבי מס' 11/20 להפעלת צהרונים בבתי ספר בתחומי המועצה פומבי 24/06/2020 06/07/2020
מכרז פומבי מס' 7/2020 לאספקת מוצרי דלק פומבי 21/06/2020 19/07/2020
מכרז פומבי מס' 9/2020 - הקמת 6 גני ילדים בצור יצחק פומבי 05/06/2020 06/07/2020
מכרז מס' מר/93/2020 - רכישת זכויות חכירה ב - 4 מגרשים למשרדים בנווה ימין, מ.א. דרום שרון פומבי 26/05/2020 07/09/2020
מכרז פומבי 2/2020 אספקת והתקנת מתקני משחק ושדרוג החצרות ב - 2 גני ילדים פומבי 08/03/2020
מכרז פומבי מס' 8/2020 - תוספת אגף בבי"ס ירקון פומבי 15/06/2020
מכרז פומבי מס' 10/2020 - הזמנה למתן שירותי טיאוט וניקיון בתחומי המועצה פומבי 22/06/2020

חזור למכרזים פעילים