כללי

להלן ומכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.
למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז).

לבירורים :

  1. בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
  2. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה בטל': 03-9000553, עודד לובוביץ, ועדת מכרזים.
כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 5/23 להחלפת מסדר מתח גבוה במועצה האזורית דרום השרון פומבי 13/02/2023 13/03/2023
מכרז פומבי מס' 3/23 למתן שירותי בדיקת היתרים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה דרום השרון פומבי 06/02/2023 13/03/2023
מכרז פומבי מס'  1/23 לשירותי טיפול וחינוך לנוער מאותר ולקבוצות פומבי 06/02/2023 27/02/2023
מכרז פומבי מס' 2/23 למתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי של אגף החינוך במועצה פומבי 05/01/2023 23/01/2023
מכרז פומבי מס' 32/22 למתן שירותי ניהול ותפעול בתחום הניו מדיה פומבי 25/12/2022 16/01/2023
מכרז פומבי מס' 30/22 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור (פסולת אריזות קרטון ופסולת נייר) בתחום שיפוט המועצה פומבי 12/12/2022 27/02/2023
מכרז פומבי מס' 27/22 למתן שירותי בדיקת תוכניות עבור מחלקת תכנון בוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון פומבי 12/12/2022 16/01/2023
מכרז פומבי מס' 40/22 להקצאת מבנה לעמותה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה בחווה החקלאית, עבור המועצה האזורית דרום השרון פומבי 11/12/2022 25/01/2023
מכרז פומבי מס' 36/2022 לרכישה ואספקת טרקטור פומבי 06/11/2022 05/12/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 35/22 לאספקת שירותי הדברת מזיקים ברחבי המועצה פומבי 31/10/2022 05/12/2022
מכרז מס' 20/2022 למתן שירותי תובע/ת עירוני/ת חיצוני/ת 18/09/2022 03/10/2022
מכרז פומבי מס' 28/22 לתכנון טיילת בצור נתן פומבי 22/08/2022 12/09/2022
מכרז פומבי מס' 32/22 למתן שירותי הסעות לתלמידים מחוננים פומבי 18/08/2022 12/09/2022
מכרז פומבי מס' 31/22 להשכרת מתחם במרכז החדשנות בבית ברל עבור תאגידים בתחומי האגרוטק קיימות וסביבה פומבי 08/08/2022 03/10/2022
מכרז פומבי מס' 22/2022 להפעלת קפטריה בחטיבה צומחת בצור יצחק פומבי 03/08/2022 26/12/2022
מכרז מס' 19/2022 לביצוע עבודות שיפוץ והחלפת מרכזיות תאורת חוץ ביישובי המועצה האזורית דרום השרון פומבי 26/07/2022 03/10/2022
מכרז פומבי מס' 26/22 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל וחוגים פומבי 29/06/2022 11/07/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 21/22 לאספקת שירותי עיצוב גרפי פומבי 21/06/2022 11/07/2022
מכרז מס' 2/2022 לאספקת כיבוד והפעלת קפיטריה בהיכל התרבות פומבי 08/06/2022 22/08/2022
מכרז פומבי מס' 18/2022 להנחת ביוב איל למט"ש דרום השרון מזרחי פומבי 06/06/2022 11/07/2022
מכרז פומבי מס' 16/2022 - הזמנה להגשת הצעות לשכירות לא מוגנת של שלושה נכסים פומבי 06/06/2022 11/07/2022
מכרז פומבי מס' 15/2022 לאספקת והתקנת ריהוט לחטיבה צומחת צור יצחק פומבי 28/04/2022 23/05/2022
מכרז פומבי מס' 11/2022 לביצוע עבודות אינסטלציה, איטום ומסגרות (בהסכמי מסגרת) פומבי 12/04/2022 09/05/2022
מכרז מסגרת פומבי 14/2022 לרכישה ואספקת ספרי תנ"ך פומבי 10/04/2022 01/05/2022
מכרז פומבי מס' 13/2022 לרכישת זכות בעלות במקרקעין ברמות השבים פומבי 30/03/2022 20/06/2022
מכרז פומבי מס' 3/22 מסגרת לפינוי פגרים ולניקוי רחובות ומגרשים פומבי 09/03/2022 28/03/2022
מכרז פומבי מס' 9/2022 לאספקה והתקנת רצפת PVC באולם ספורט בבי"ס ירקון פומבי 27/02/2022 14/03/2022
מכרז פומבי מס' 06/2022 למתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בתחום דיני התכנון והבניה, היטלי השבחה, פיצויי ירידת ערך ופיצויי הפקעה פומבי 24/02/2022 09/05/2022
מכרז פומבי מס' 8/22 לרכישת רכב עבור חשמלאי טנדר 2*4 אוטומט PICK-UP DC פומבי 21/02/2022 07/03/2022
מכרז פומבי מס' 1/22 לביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב פומבי 17/02/2022 28/03/2022
מכרז פומבי מס' 5/2022 לחכירת מוחכר ביעוד בית עלמין פומבי 03/02/2022 22/05/2022
מכרז פומבי 7/22 - הזמנה להגשת הצעות לשכירות לא מוגנת של מושכר במושב צופית פומבי 02/02/2022 14/02/2022

חזור למכרזים פעילים