כללי

להלן ומכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.
למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז).

לבירורים :

  1. בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
  2. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה בטל': 03-9000553, עודד לובוביץ, ועדת מכרזים.
כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 15/2022 לאספקת והתקנת ריהוט לחטיבה צומחת צור יצחק פומבי 28/04/2022 23/05/2022
מכרז פומבי מס' 11/2022 לביצוע עבודות אינסטלציה, איטום ומסגרות (בהסכמי מסגרת) פומבי 12/04/2022 09/05/2022
מכרז מסגרת פומבי 14/2022 לרכישה ואספקת ספרי תנ"ך פומבי 10/04/2022 01/05/2022
מכרז פומבי מס' 13/2022 לרכישת זכות בעלות במקרקעין ברמות השבים פומבי 30/03/2022 20/06/2022
מכרז פומבי מס' 3/22 מסגרת לפינוי פגרים ולניקוי רחובות ומגרשים פומבי 09/03/2022 28/03/2022
מכרז פומבי מס' 9/2022 לאספקה והתקנת רצפת PVC באולם ספורט בבי"ס ירקון פומבי 27/02/2022 14/03/2022
מכרז פומבי מס' 06/2022 למתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בתחום דיני התכנון והבניה, היטלי השבחה, פיצויי ירידת ערך ופיצויי הפקעה פומבי 24/02/2022 09/05/2022
מכרז פומבי מס' 8/22 לרכישת רכב עבור חשמלאי טנדר 2*4 אוטומט PICK-UP DC פומבי 21/02/2022 07/03/2022
מכרז פומבי מס' 1/22 לביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב פומבי 17/02/2022 28/03/2022
מכרז פומבי מס' 5/2022 לחכירת מוחכר ביעוד בית עלמין פומבי 03/02/2022 22/05/2022
מכרז פומבי 7/22 - הזמנה להגשת הצעות לשכירות לא מוגנת של מושכר במושב צופית פומבי 02/02/2022 14/02/2022

חזור למכרזים פעילים