סיכום ישיבת המליאה האחרונה של המועצה מיום 02.06.2020


תושבות ותושבים יקרים,

מצורף סיכום ישיבת המליאה האחרונה של המועצה, שהתקיימה ב 2.6 הכולל את סקירת ראש המועצה, החלטות המליאה שהתקבלו והתב״רים (תקציבים בלתי רגילים) שאושרו.

מוזמנים לצפות בישיבה במלואה 

סיכום מליאת המועצה מתאריך 02.06.2020.pdf