דברי ראש המועצה, אושרת גני גונן, לקראת יום הזיכרון תש"ף


"וההרים עוד יבערו באש זריחות
ובין ערביים תנשב עוד רוח ים
אלף פרחים עוד יפרחו בין ובתוך שוחות
הם שיעידו, כי זכרנו את כולם..."

(מילים דידי מנוסי)

בימים האחרונים עוברים חניכי תנועות הנוער במועצה בין בתי המשפחות השכולות בדרום השרון ומעניקים להם עציצים ומכתב מהמועצה. הצטרפתי לחלוקה בכמה מהישובים, לפגוש את בני המשפחות שאיבדו את היקר להם מכל ולשמוע מקצת מהסיפורים ומהזיכרונות.

187 בנים ובנות, נשים וגברים תושבי דרום השרון נפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה ונמשיך ונלווה את משפחותיהם. נמשיך להנציח את מורשתם ולא נשכח.

במכתב למשפחות השכולות ציטטתי את דבריו של דוד בן גוריון שכתב בשנת 58' להורים שכולים:
"יחנכו הדורות הבאים במופת גבורתם. ובספר החיים הנצחי של עמנו ייחרט שמם ושם הוריהם באותות אהבה, יקר וגאווה. אשרי העם שנולדו לו בנים ובנות כאלה, ואשרי ההורים שגידלו אותם לנאמנות ללא גבול לביטחון מולדתם".

יהיה זכרם ברוך.

אושרת גני גונן
ראש המועצה