יום המעשים הטובים במועצה האזורית דרום השרון


פעילות בבית ספר אדם בבית ברל בית ספר על יסודי תקשורתי ראשון במועצה לתלמידים על הספקטרום

יום המעשים הטובים במועצה האזורית דרום השרון

תודה גדולה לכל עובדות ועובדי המועצה, התלמידים והמורים, התושבות והתושבים, שלקחו חלק בפעילויות התנדבותיות הרבות ופיזרו אור גדול ברחבי המועצה.