המועצה האזורית דרום השרון שולחת תנחומים לראש המועצה אושרת גני גונן עם פטירתה של אמה אנה גני ז״ל


המועצה האזורית דרום השרון משתתפת בצער משפחת גני ושולחת תנחומים לראש המועצה אושרת גני גונן עם פטירתה של אמה אנה גני ז״ל.

מן השמיים תנוחמו. מי יתן ולא תדעו עוד צער.