המועצה האזורית דרום השרון מתחייבת להמשיך לקיים את כל התוכניות החינוכיות המעודדות פלורליזם


דגל מועצה אזורית דרום השרון לצד דגל ישראל ודגל הגאווה מונפים בחזית בניין המועצה

תושבות ותושבים יקרים,

בעקבות ההחלטה של רוה״מ המיועד להעביר את היחידה לתכניות חינוך חיצוניות, האמונה על הסברה בנושא שוויון מגדרי, להט"בים, עידוד גיוס לצה"ל, ועוד ערכים שמקדמים שוויון חברתי, ממשרד החינוך לסיעת "נעם", והעומד בראשה אבי מעוז,
המועצה האזורית דרום השרון מבהירה ומתחייבת כי נמשיך לקיים את כל התוכניות החינוכיות המתוכננות המעודדות פלורליזם וחינוך לשוויוניות, גם אם יופסק תקצובן ע״י המדינה.

מערכת החינוך בדרום השרון תישאר דמוקרטית, מכילה, ומקבלת ולא תיתן יד להדרה של אף מגזר ואף אדם באשר הוא.

נמשיך לחנך את ילדינו לערכי שוויון וחופש הבחירה.

אושרת גני גונן, ראש המועצה
נני רייזברג, מנהלת אגף החינוך