הם אלופים והם משלנו! בית חינוך ירקון זוכה פרס החינוך


בית חינוך ירקון בדרום השרון

הם אלופים והם משלנו!

גאים ונרגשים עם זכייתו של בית חינוך ירקון בפרס החינוך של המינהל לחינוך התיישבותי ועל הכרזתו כמועמד לפרס החינוך הארצי לשנת תשפ"ג!

פרס החינוך מוענק לבתי ספר על סמך קריטריונים בהם פיתוח דרכים מגוונות ללמידה מצמיחה, הכלה והשתלבות תלמידים, למידה חברתית רגשית ואקלים מיטבי, מעורבות חברתית קהילתית, קידום שותפות חינוכית עם ההורים והקהילה וחיזוק וקידום הצוות החינוכי.

ברכות חמות למנהלת עליזה מגן וכל הנהלת בית הספר, למורים ולצוות המנהלי. תודה לאגף החינוך במועצה, להורים ולכם תלמידות ותלמידים יקרים.

גאים בכם!