חינוך עושים ביחד - מ.א דרום השרון זוכת פרס חינוך מחוזי לשנת 2022


מודעה מועצה אזורית דרום השרון זוכת פרס חינוך מחוזי לשנת 2022

חינוך עושים ביחד

זה לא רק מוטו, זו דרך הפעולה שלנו עבור תחום החינוך במועצה האזורית דרום השרון.

אנחנו מתרגשים לבשר שהמועצה קיבלה את פרס החינוך לרשויות מצטיינות לשנת הלימודים תשפ"ג מחוז מרכז, והומלצנו לקבלת פרס החינוך הארצי.

שבע רשויות מקומיות במחוז מרכז נמצאו ראויות לפרס ומתוכן ארבע רשויות הומלצו לקבלת פרס חינוך הארצי, בהן המועצה האזורית דרום השרון.

ע"פ משרד החינוך הרשויות הזוכות הוכיחו עשייה, השקעה ומאמץ בקידום תוכניות חינוכיות ופעילות חינוכית, טיפוח ערכים חברתיים מעצבים, קידום מעורבות חברתית בקהילה, חיזוק החוסן הרגשי ותחושת השייכות, יצירת רצף חינוכי, קידום תהליכי למידה וצבירת הישגים.

אנחנו מבקשים להודות לכל העוסקים במלאכת החינוך על העשייה והגשמת החזון- למנהלת אגף החינוך נני רייזברג ולכל מנהלי המחלקות ולצוות באגף החינוך, למנכ״ל המועצה שרון סספורטס והנהלת המועצה,
למנהלי ומנהלות בתי הספר, צוותי החינוך וההוראה בבתי הספר ובגני הילדים וצוותי המינהלה, הנהגות ההורים, הנהגות הישובים וחברי המליאה, צוותי החינוך הבלתי פורמלי ולכל שותפינו בוועדת החינוך.
תודה לצוות הפיקוח שלנו במחוז מרכז ולוועדת הפרס.

ותודה גדולה לכם.ן תלמידות ותלמידי דרום השרון!