רגע של עברית: מי מסגני ראש המועצה צודק.ת?


רגע של עברית:

ליטל רהב מצור יצחק אומרת שהיא סגנית ראש המוֹעָצָה (כמו moatza, מנוקד בקמץ) אורי מרגלית מקיבוץ רמת הכובש עומד על זה שהוא סגן ראש המוֹעֵצָה (כמו moetza, מנוקד בצירי)

מבולבלים? גם אנחנו...
מי לדעתכם צודק?
מוזמנים להגיב בפוסט בפייסבוק המועצה

סגני ראש המועצה של דרום השרון ליטל רהב ואורי פדלון