ישיבת מליאת המועצה מיום 02/08/22 - שידור בפייסבוק המועצה


דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
ישיבת מליאה לחודש אוגוסט 2022

למעבר לצפייה בשידור הישיבה בפייסבוק לייב